« July 2020»
SMTWTFS
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

เมนู

 

สนพ. สร้างความเข้าใจ แผน PDP 2018 จ.นครศรีธรรมราช

สนพ. สร้างความเข้าใจ แผน PDP 2018 จ.นครศรีธรรมราช
สนพ. เดินหน้าสร้างความรู้ความเข้าใจ “แผน PDP 2018” จ.นครศรีธรรมราช

นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน เป็นประธานเปิดการสัมมนา “สร้างความรู้ ความเข้าใจ ต่อแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ.2561-2580 (Power Development Plan : PDP 2018)” ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์พลังงานไฟฟ้าและแนวทางในการพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าตามแผน PDP 2018 ซึ่งแผนดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 และที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 มีผลใช้เป็นแนวทางปฏิบัติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

“แผน PDP 2018 เป็นแผนแม่บทในการจัดหาพลังงานไฟฟ้าของประเทศในระยะยาว 20 ปี มีความสำคัญเพราะเป็นแนวทางในการการวางแผนพัฒนาโรงไฟฟ้าใหม่ในประเทศ การพัฒนาระบบส่งไฟฟ้า และการรับซื้อไฟฟ้าจากต่างประเทศ เพื่อสร้างความมั่นคง และเพียงพอต่อความต้องการใช้ไฟฟ้า รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยการจัดสัมมนามีขึ้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีความสำคัญในภาคใต้ มีโรงไฟฟ้าหลัก คือ โรงไฟฟ้าขนอมตั้งอยู่

ปัจจุบันพื้นที่ภาคใต้พึ่งพากำลังผลิตไฟฟ้าจากภาคกลางผ่านสายส่งไฟฟ้า และความต้องการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่เพิ่มสูงขึ้นขณะที่ยังไม่สามารถจัดหากำลังผลิตไฟฟ้าได้เพียงพอ ต้องมีการรับไฟฟ้าจากภาคตะวันตก และคาดว่าตั้งแต่ปี 2570เป็นต้นไป จะต้องมีการจัดสรรโรงไฟฟ้าใหม่เพิ่มเติม” นายวัฒนพงษ์กล่าว

ดร.วีรพัฒน์ เกียรติเฟื่องฟู ผู้อำนวยการกองนโยบายไฟฟ้า สนพ. บรรยายสรุปเกี่ยวกับแผน PDP 2018 ว่า ตามเป้าหมายของแผนฯ จะมีกำลังผลิตไฟฟ้าในปี 2580 ซึ่งเป็นปีสุดท้ายของแผนฯ จำนวน 77,211 เมกะวัตต์ ตามเป้าหมายนี้จะต้องมีการเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้า 56,431 เมกะวัตต์ และปลดกำลังการผลิตของโรงไฟฟ้าเก่าที่หมดอายุในช่วงปี 2561 - 2580 จำนวน 25,310 เมกะวัตต์ รวมทั้งจะพัฒนาระบบผลิตและส่งไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อให้รองรับการซื้อขายไฟฟ้ากับเอกชนที่เพิ่มมากขึ้นและเกิดความมั่นคงทางพลังงาน และพัฒนาระบบพลังงานหมุนเวียนและพลังงานทดแทน รวมทั้งพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าสมาร์ทกริด (Smart Grid) ซึ่งเป็นการใช้เทคโนโลยีในการเก็บข้อมูล ควบคุม และบริหารจัดการการผลิตและจ่ายไฟฟ้าโดยอัตโนมัติเพื่อให้เกิดสมดุลระหว่างการผลิตไฟฟ้าและใช้ไฟฟ้าตลอดเวลา

ทั้งนี้ กระทรวงพลังงานโดย สนพ. ได้จัดกิจกรรมสัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจต่อแผน PDP 2018 ต่อเนื่องโดยได้ดำเนินการมาแล้วที่จังหวัดฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธยา ราชบุรี และครั้งนี้ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

Tags :