« August 2019»
SMTWTFS
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

เมนู

 

GC จัดงานประกวดวาดภาพระบายสี มหัศจรรย์ปิโตรเคมี

GC จัดงานประกวดวาดภาพระบายสี มหัศจรรย์ปิโตรเคมี
GC มอบรางวัลการประกวดวาดภาพระบายสี “มหัศจรรย์ปิโตรเคมี ปี 4” ในหัวข้อ เคมี..ที่เข้าถึงทุกความสุข”


GC จัดเวิร์กชอปวาดรูปบนผืนผ้าใบขนาด 10 เมตร ร่วมกับเยาวชน ผู้ปกครอง และคุณครู ในหัวข้อ เคมี..ที่เข้าถึงทุกความสุข พร้อมจัดพิธีมอบรางวัลการประกวดวาดภาพระบายสี โครงการ “มหัศจรรย์ปิโตรเคมี ปี 4” ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา รวม 39 รางวัล เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในประโยชน์ของปิโตรเคมีที่สร้างความสุขให้แก่ทุกคน และยังสามารถนำผลิตภัณฑ์จากปิโตรเคมีมาใช้หมุนเวียนให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุดจากต้นน้ำสู่ปลายน้ำ เพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้แก่คนไทย ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน “Circular Living”

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC กล่าวว่า “GC จัดโครงการประกวดวาดภาพระบายสี “มหัศจรรย์ ปิโตรเคมี ปี 4” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนและประชาชนทั่วไป เกิดความรู้ความเข้าใจในประโยชน์ของปิโตรเคมีและส่งเสริมให้เยาวชนได้แสดงความสามารถด้านการวาดภาพระบายสี โดยใช้จินตนาการ ผสานความรู้และความคิดสร้างสรรค์ ส่งผลงานภาพวาดเข้าประกวด ทั้งนี้ อุตสาหกรรมปิโตรเคมีนับเป็นอุตสาหกรรมต้นน้ำ ที่ก่อให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องในการผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ มากมายที่สำคัญต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน ทดแทนวัสดุธรรมชาติ ยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างความสะดวกสบายและความสุข และทำให้เกิดการต่อยอดทางอุตสาหกรรมและการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศ นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์จากปิโตรเคมียังสามารถนำมาหมุนเวียนใช้งานให้คุ้มค่าสูงสุด และสามารถเพิ่มมูลค่าด้วยการนำมาผลิตเป็นสินค้าแฟชั่น เพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่คนไทย ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน “Circular Living” ซึ่งได้รับการถ่ายทอดลงในผลงานของเยาวชน และในผืนผ้าใบขนาดใหญ่ถึง 10 เมตร จากการเข้าร่วมเวิร์กชอป GC เคมี..ที่เข้าถึงทุกความสุขในวันนี้ อีกด้วย”

ในปีนี้ โครงการประกวดวาดภาพระบายสี มหัศจรรย์ปิโตรเคมี จัดขึ้นเป็นปีที่ 4 ภายใต้หัวข้อ “เคมี..ที่เข้าถึงทุกความสุข” ถือเป็นการต่อยอดจาก 3 ปีที่ผ่านมา ซึ่งมีเยาวชนส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเป็นจำนวนมาก โดยในปี 2561 นี้มีการส่งผลงานเข้าร่วมโครงการฯ มากกว่า 1,000 ชิ้น ซึ่งบริษัทฯ ได้เห็นว่าเยาวชนมีความเข้าใจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมปิโตรเคมี รวมถึงประโยชน์และคุณค่าของผลิตภัณฑ์จากปิโตรเคมีมากขึ้น จึงอยากให้เยาวชนได้สร้างสรรค์ผลงานที่สื่อถึงความสุขที่มาจากปิโตรเคมี ด้วยผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย และมีคุณค่า และสามารถนำกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ โดยเยาวชนสามารถเลือกใช้สีและเทคนิคการวาดภาพได้ตามความถนัดของตน เช่น สีน้ำ สีเทียน ดินสอสี สีอะคริลิค สีน้ำมัน ดินสอดำ นับเป็นการสร้างโอกาสและสนับสนุนความสามารถของเยาวชนไทย ทั้งในด้านวิชาการและศิลปะการวาดภาพ

ทั้งนี้ ผลงานวาดภาพระบายสีที่นักเรียนส่งเข้าประกวดในปีนี้ มีผลงานที่ได้รับการตัดสินเข้ารับรางวัลรวม 39 รางวัล โดยเกณฑ์การตัดสินนั้นให้ความสำคัญในด้าน การสื่อความหมายเกี่ยวกับ เคมีที่สร้างความสุข การมีความคิดสร้างสรรค์ องค์ประกอบและเทคนิคการวาดภาพที่โดดเด่น โดยผลงานที่นักเรียนส่งเข้าประกวดและได้รับคัดเลือกจะได้จัดแสดงอยู่ใน Facebook PTTGC : มหัศจรรย์ปิโตรเคมี โดยจะจัดแสดง ณ โถงนิทรรศการ ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพลกซ์ และ PTTGC สำนักงานระยอง ด้วย

ผลการประกวดวาดภาพระบายสี โครงการมหัศจรรย์ปิโตรเคมี ปี 3 แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ ระดับประถมศึกษา รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 30,000 บาท : ด.ช.ภากร ภู่คง อายุ 10 ปี ชั้น ป.5 โรงเรียนวัดบ่อมะกรูด จ.ราชบุรี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 20,000 บาท : ด.ช.อัศวิน รัตนกิจเจริญ อายุ 9 ปี ชั้น ป.3 โรงเรียนวิชูทิศ กรุงเทพฯ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 10,000 บาท และ ด.ญ.วาณิชการ ใหม่อารินทร์ อายุ 9 ปี ชั้น ป.3โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ จ.เชียงใหม่ รางวัลชมเชย เงินรางวัล 3,000 บาท จำนวน 10 รางวัล

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 30,000 บาท : ด.ช.กันตพิชญ์ สมนึกในธรรม อายุ 13 ปี ชั้น ม.1 โรงเรียนสารคามพิทยาคม จ.มหาสารคาม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 20,000 บาท : ด.ญ.บุษรา สุดรอด อายุ 14 ปี ชั้น ม.2 โรงเรียนศรียาภัย จ.ชุมพร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 10,000 บาท และ ด.ญ.สุภัสร ฉิมนาคบุญ อายุ 13 ปี ชั้น ม.2 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร จ.ชลบุรร รางวัลชมเชย เงินรางวัล 3,000 บาท จำนวน 10 รางวัล

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 30,000 บาท : นายธนาธิป นาฉลอง อายุ 16 ปี ชั้น ม.4 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา จ.ชัยภูมิ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 20,000 บาท : นายจักรินทร์ พิมพ์ศิริ อายุ 15 ปี ชั้น ปวช.1 วิทยาลัยช่างศิลป์ลาดกระบัง กรุงเทพฯ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 10,000 บาท และน.ส.จุฑามาศ รัตนะพิบูลย์กุล อายุ 17 ปี ชั้น ม.5 โรงเรียนบ้านบึง "มนูญวิทยาคาร" จ.ชลบุรี รางวัลชมเชย เงินรางวัล 3,000 บาท จำนวน 10 รางวัล

Tags :