« April 2019»
SMTWTFS
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    

เมนู

 

พพ.เปิดโฉมอาคารรับฉลาก”บีอีซีอวอร์ด”ปี 61

พพ.เปิดโฉมอาคารรับฉลาก”บีอีซีอวอร์ด”ปี 61
พพ.เปิดโฉม18 อาคารอนุรักษ์รับฉลาก”บีอีซีอวอร์ด”ปี 61
โชว์ผลส่งเสริม 3 ปีประหยัดค่าพลังงาน 1,500 ล้านบาท

นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.) เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานการออกแบบอาคารเพื่อการประหยัดพลังงาน และเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมและการกระตุ้นให้ภาครัฐ เอกชน เห็นความสำคัญของเกณฑ์มาตรฐานการออกแบบอาคารด้านพลังงาน Building Energy Code (BEC) พพ.จึงได้จัดมอบฉลากรับรองอาคาร (BEC Awards) ซี่งในปี 2561 นี้ จากอาคารที่ผ่านการตรวจประเมิน 114 อาคาร จาก 33 หน่วยงาน มีอาคารที่ได้รับฉลากทั้งสิ้น 18 อาคาร แบ่งเป็นระดับอาคารดีเด่น ผู้ได้รับ 1 หน่วยงาน จาก 1 อาคาร ระดับดีมาก ผู้ได้รับ 7 หน่วยงาน จาก 15 อาคาร และระดับดี มีผู้ได้รับ 2 หน่วยงาน จาก 2 อาคาร

ทั้งนี้ การจัดมอบฉลากรับรองอาคาร BEC Awards ดังกล่าว พพ. ได้ดำเนินการจัดเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน ซึ่งจากการดำเนินการตรวจแบบ BEC ของ พพ. ตั้งแต่ปี 2552 -2561 ได้ตรวจประเมินอาคารแล้วกว่า 650 อาคาร มีอาคารที่ได้รับฉลากแบบอาคาร (มีการมอบตั้งแต่ปี 2559 – 2561) รวมทั้งสิ้น 114 อาคาร โดยพพ. พร้อมจะส่งเสริมให้เกิดอาคารที่ได้รับฉลากรับรองมาตรฐานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานของเกณฑ์ BEC ซึ่งจะเกิดผลประหยัดพลังงานประมาณ 430 ล้านหน่วย หรือคิดเป็นประมาณ 1,500 ล้านบาท

สำหรับเกณฑ์ BEC ซึ่งพพ.ได้ผลักดันมาอย่างต่อเนื่องนั้น ปัจจุบันได้ผ่านมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 มิ.ย.2561 และขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่งเบื้องต้นแนวทางบังคับใช้จะเริ่มต้นที่อาคารที่ขออนุญาตสร้างใหม่หรือดัดแปลงอาคารเพิ่มเติมที่มีขนาด 10,000 ตารางเมตรขึ้นไป จะต้องออกแบบเพื่อการอนุรักษ์พลังงานโดยจะใช้เกณฑ์มาตรฐานในอาคารด้านพลังงานหรือ BEC ดังกล่าว และคาดว่าจะเริ่มมีผลบังคับใช้ภายในปี 2562

นายโกมล บัวเกตุ ผู้อำนวยการสานักกำกับและอนุรักษ์พลังงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า แนวทางการส่งเสริม BEC ที่ผ่านมา พพ. ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นมา โดยได้จัดตั้งหน่วยงานภายในชื่อ ศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อเป็นหน่วยงานให้ คำปรึกษา แนะนำ ช่วยเหลือทางด้านวิชาการ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ จัดฝึกอบรมและขึ้นทะเบียนผู้ตรวจ รับรองแบบอาคาร และอบรมให้ความรู้แก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้อนุญาตการก่อสร้างอาคารเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการบังคับใช้เกณฑ์ BEC ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

Tags :

 http://www.pttplc.com/th/Documents/Sustainability%20Highlight/ใบเชิญชวนและสมัครประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่34.pdf