« April 2019»
SMTWTFS
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    

เมนู

 

ปตท.เผย GPSC เป็นการทำธุรกิจปกติ

ปตท.เผย GPSC เป็นการทำธุรกิจปกติ
ปตท.เผย GPSC เป็นการทำธุรกิจปกติ

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า กรณีที่ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC จะเข้าซื้อกิจการไฟฟ้าของบริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) หรือ GLOW จะเป็นประโยชน์ร่วมกันและช่วยสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะการเกิดโครงการลงทุนในพื้นที่พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยเชื่อว่าไม่น่ามีอำนาจเหนือตลาด เนื่องจากกำลังการผลิตของ GLOW และ GPSC รวมกันประมาณ 5 พันเมกะวัตต์ เมื่อเทียบกับกำลังการผลิตรวมของทั้งประเทศที่ประมาณ 3-4 หมื่นเมกะวัตต์ จากผู้ผลิตไฟฟ้ารวมมากกว่า 30 รายทั่วประเทศ นอกจากนี้ กำลังการผลิตไฟฟ้าของ GLOW ที่มี 3 พันเมกะวัตต์ ส่วนใหญ่รองรับลูกค้าอุตสาหกรรมในพื้นที่มาบตาพุด ไม่ได้เข้าระบบสายส่งไฟฟ้าของประเทศมากนัก

อย่างไรก็ตาม GPSC ได้ดำเนินการตามขั้นตอนทุกอย่างของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงได้ยื่นให้ คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ได้ดำเนินการตรวจสอบอยู่ คาดว่าจะมีผลออกมาประมาณเดือน ต.ค.นี้ ซึ่งหากอนุมัติให้เข้าซื้อ GLOW ได้กำลังการผลิตรวมกันก็จะทำให้อยู่ในอันดับ 5 ของประเทศ เมื่อนับรวมกำลังการผลิตไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ด้วย

ส่วนการนำธุรกิจถ่านหินในประเทศอินโดนีเซีย เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อินโดนีเซียนั้น คาดว่าจะได้ข้อสรุปไตรมาส 1-2/62 โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแผนศึกษารายละเอียด และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ธุรกิจเพื่อเป็นการสร้างการเติบทำให้หุ้นมีความน่าสนใจมากขึ้น ซึ่งยังไม่มีความชัดเจนเรื่องของระยะเวลาว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จช่วงไหน

โดย ปตท.ถือหุ้นในธุรกิจถ่านหินในประเทศอินโดนีเซียผ่าน บริษัท ปตท.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งการลงทุนใหม่ในอินโดนีเซียจะยังคงเน้นการทำธุรกิจเทรดดิ้งที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน ส่วนการลงทุนเดิมในธุรกิจถ่านหินจะเพิ่มความระมัดระวัง โดยมองโอกาสเรื่องการทำโรงไฟฟ้าถ่านหินบนพื้นที่ปากเหมือง

สำหรับการขยายการลงทุนในพื้นที่ EEC เป็นพื้นที่ที่กลุ่ม ปตท.มีการลงทุนอยู่มากกว่าครึ่งหนึ่งของการลงทุนกลุ่ม ปตท.ทั้งหมด ทำให้กลุ่ม ปตท.ให้ความสนใจที่จะเข้าร่วมประมูลโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน (ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา) โดยขณะนี้อยู่ระหว่างรอสรุปพันธมิตรที่จะเข้าร่วมประมูลที่ล่าสุดคัดเลือกเหลือ 2 กลุ่มในประเทศ ซึ่งเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญด้านการเดินรถไฟฟ้า จากที่มีการเจรจาก่อนหน้านี้กว่า 10 กลุ่ม โดยจะคัดเลือกให้เหลือพันธมิตรเพียงกลุ่มเดียวต่อไป ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะมีการพิจารณาคัดเลือกได้ในการประชุมวันที่ 28 ก.ย.61 แต่หากไม่ทันก็ต้องเป็นช่วงเดือน ต.ค. ก่อนจะสรุปว่าจะเข้าร่วมยื่นประมูลโครงการดังกล่าวหรือไม่ในช่วงเดือนพ.ย.61 และคาดว่าโครงการจะคัดเลือกผู้ชนะประมูลได้ในช่วงครึ่งแรกของปี 62

สำหรับธุรกิจร้านกาแฟคาเฟ่อเมซอน แม้ว่าจะมีการขยายงานออกมานอกสถานีบริการน้ำมัน แต่ก็มั่นใจไม่ได้ทำลายธุรกิจร้านกาแฟเล็กๆ ในตลาดที่มีมากกว่า 4 แสนราย

สำหรับแนวทางในการบริหารจัดการ ปตท. ในเวลา 2 ปีข้างหน้านี้ จะใช้นโยบาย “CHANGE for Future of Thailand 4.0” เพื่อสานต่อการดำเนินงานตามกลยุทธ์ของ ปตท. โดยปรับปรุงการทำงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์และความท้าทายต่างๆ ทั้งปัจจุบันและอนาคต โดย “CHANGE” มีองค์ประกอบ 6 ด้าน ได้แก่

1.Continuity สานต่อเพื่อความต่อเนื่อง เตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดยุทธศาสตร์สำหรับการดำเนินธุรกิจแบบ 3D คือ Do now, Decide now และ Design now

2.Honesty ความซื่อสัตย์ ความเที่ยงธรรม ผู้บริหารและพนักงานทุกคน ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ และดำเนินการอย่างมีจริยธรรมนำธุรกิจ คำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียอย่างสมดุล

3.Alignment ขยายความร่วมมือ เพิ่มความมั่นคงและยั่งยืน ใช้ความเข้มแข็งจากภายใน ปตท. และบริษัทในกลุ่ม ปตท. สร้างพลังร่วมเพื่อบูรณาการความเชี่ยวชาญ กระจายโอกาสการเติบโตออกสู่สังคมภายนอก

4.New Innovation Solution สร้างสรรค์สิ่งดีและสิ่งใหม่ หาธุรกิจที่เป็นเส้นทางสู่ความสำเร็จใหม่ (New S-Curve) ของ ปตท. โดยนำเทคโนโลยี นวัตกรรม และแนว ความคิดใหม่ มาสรรค์สร้างให้เกิดการลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพ

5.Good Governance กำกับดูแลดี เน้นความโปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยปรับปรุงบทบาทในการกำกับดูแลบริษัทที่ ปตท. ถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมให้มีประสิทธิผลมากขึ้นและคำนึงถึงผลประโยชน์ภาพรวมของกลุ่ม ปตท. ตลอดทั้งสายโซ่ธุรกิจ เพื่อรักษาความมั่นคงและมั่งคั่งทั้งในเรื่องของธุรกิจพลังงานและปิโตรเคมีที่สำคัญกับประเทศต่อไป และ

6.Excellence Team Work สร้างคนรุ่นใหม่ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง มุ่งพัฒนาพนักงาน ทุกรุ่นให้สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีม มีศักยภาพ ความกล้า ล่าสุดได้ปรับเปลี่ยนตำแหน่งภายใน ปตท. ประมาณ 50 ตำแหน่ง เพื่อวางตัวบุคลากรรุ่นใหม่ทดแทนปีที่ผ่านมาที่เกษียณจำนวนมาก

Tags :

 http://www.pttplc.com/th/Documents/Sustainability%20Highlight/ใบเชิญชวนและสมัครประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่34.pdf