« April 2019»
SMTWTFS
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    

เมนู

 

11 Big Brothers ผนึกกำลัง เปิดตัว ตลาดปันสุขจังหวัดระยอง

11 Big Brothers ผนึกกำลัง เปิดตัว ตลาดปันสุขจังหวัดระยอง
11 Big Brothers ผนึกกำลัง เปิดตัว ตลาดปันสุขจังหวัดระยอง

เครือข่ายพันธมิตร 11 องค์กร ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร้านภัทรพัฒน์ มูลนิธิชัยพัฒนา บริษัทกลุ่มเซ็นทรัล จำกัด การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย เอสซีจี บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)(GC) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมจัดงานแถลงข่าว ผนึกกำลัง Big Brothers…นำชุมชนสู่ธุรกิจเพื่อสังคม พร้อมเปิดตัว “ตลาดปันสุข@ระยอง” โดยโครงการดังกล่าว เป็นการสร้างโอกาสให้ชุมชนพัฒนา ปรับปรุง และแก้ไขด้านสิ่งแวดล้อม สังคม โดยร้านค้าชุมชนแบ่งรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ หรือแรงกำลังที่มีเพื่อดำเนินกิจกรรมทางการศึกษา สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ในชุมชนของตนหรือชุมชนอื่นในจังหวัดระยอง

การพัฒนาชุมชนควรเป็นในรูปแบบธุรกิจเพื่อสังคม (Social enterprise, SE) คือ การช่วยเหลือชุมชนให้มีกิจการที่มีรายได้จากการผลิตหรือจัดจำหน่ายสินค้าหรือบริการ โดยมีเป้าหมายของกิจการที่ชัดเจนในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชน สังคม หรือทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก ไม่ได้มีเป้าหมายในการสร้างกำไรสูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและเจ้าของ

เครือข่ายพันธมิตรจึงได้ทำงานต่อเนื่องเป็นเวลา 3 ปี เพื่อผลักดันและขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนในรูปแบบธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise, SE) แทนที่การทำ Corporate social responsibility (CSR) เพื่อยกระดับชุมชนให้มีความมั่นคง ยั่งยืน ลดความเหลื่อมล้ำและลดการเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ โดยภาคเอกชนทำหน้าที่เป็น “พี่เลี้ยง” สนับสนุนในเรื่องของความพร้อมและความเชี่ยวชาญด้านการบริหาร และการสนับสนุนด้านงบประมาณ

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา กล่าวว่า ถือเป็นเรื่องที่ดีที่เอกชนให้ความสำคัญกับการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้เอกชนกับชุมชนสามารถอยู่ร่วมกันได้

ปล่อยเสียง ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา

ขณะที่ตัวแทนเครือข่ายพันธมิตร 11 องค์กร ก็พร้อมสนับสนุนให้และสร้างโอกาสให้ชุมชนได้พัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ของชุมชน

สำหรับตลาดปันสุข โดยชุมชนจังหวัดระยอง เป็นโครงการที่เปิดพื้นที่ให้ชุมชนนำสินค้ามาออกร้านที่เซ็นทรัล พลาซ่า ระยอง เป็นระยะเวลาเดือนละ 4 วัน เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคมจนถึงเดือนธันวาคม และโครงการดังกล่าวจะกลายเป็นแม่แบบสำหรับชุมชนในจังหวัดอื่นๆ ทั่วประเทศ สินค้าตัวอย่างที่แสดงภายในงานแสดงถึงศักยภาพของชุมชนระยองที่สามารถผันตัวมาเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นรากฐานของการพัฒนาชุมชน

Tags :

 http://www.pttplc.com/th/Documents/Sustainability%20Highlight/ใบเชิญชวนและสมัครประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่34.pdf