« April 2019»
SMTWTFS
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    

เมนู

 

IRPC จัดงานสัมมนา EVEREST

IRPC จัดงานสัมมนา EVEREST
IRPC จัดงานสัมมนา EVEREST “Entire Business Innovative Transformation”

คุณสุกฤตย์ สุรบถโสภณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (IRPC) ให้เกียรติกล่าวเปิดงานสัมมนา EVEREST “Entire Business Innovative Transformation (EBIT)” จัดโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ร่วมกับ IRPC และบรรยายในหัวข้อ Why Everest? โดยมีผู้บริหาร IRPC ร่วมบรรยายในงานสัมมนาครั้งนี้ด้วย เพื่อให้ผู้ร่วมงานรับทราบถึงข้อมูลโครงการ EVEREST ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์สำคัญของ IRPC ในการยกระดับศักยภาพขององค์กร ผนวกกับการพัฒนาองค์กร และบุคลากร ด้วยการนำระบบงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) จากบริษัทที่ปรึกษาชั้นนำระดับโลก มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ และการดำเนินการของ IRPC

นอกจากผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้รับความรู้แล้ว ยังได้ร่วมในกิจกรรม CSR ของ IRPC ด้วย โดยรายได้ทั้งหมดจากงานสัมมนาจะมอบให้โครงการ “ลำไทรโยงโมเดล” หนึ่งในโครงการ CSR ด้านเศรษฐกิจชุมชนของ IRPC ซึ่งเกิดขึ้นจากแนวคิด ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ที่มุ่งเน้นการทำประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม โดยไม่จำกัดเฉพาะพื้นที่ทำธุรกิจของ IRPC เท่านั้น

IRPC ยังนำองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่รอบเขตประกอบการอุตสาหกรรม IRPC จังหวัดระยอง ไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาภัยแล้งและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ชุมชนทางภาคอีสาน ซึ่งองค์ความรู้เหล่านี้ IRPC จะรวบรวม และจัดการให้เป็นระบบ เพื่อใช้เป็นโมเดลต้นแบบให้กับองค์กรเอกชนอื่นๆ ได้นำไปใช้เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐบาลต่อไป

Tags :

 http://www.pttplc.com/th/Documents/Sustainability%20Highlight/ใบเชิญชวนและสมัครประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่34.pdf