« March 2019»
SMTWTFS
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

เมนู

 

ผลการประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน

ผลการประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน
รายงานผลการประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.)

ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) แถลงผลการประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ที่กระทรวงพลังงาน ซึ่งมี ดร. ศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธาน ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาวาระสำคัญ ๆ ดังนี้

รายงานความเคลื่อนไหวราคาก๊าซ LPG ในรอบเดือนกรกฎาคม 2561
ที่ประชุม กบง. รับทราบสถานการณ์ราคา LPG ตลาดโลก (CP) เดือนสิงหาคม 2561 อยู่ที่ 587.50 เหรียญสหรัฐ/ตัน ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 25.00 เหรียญสหรัฐ/ตัน (เดือนกรกฎาคม 2561 อยู่ที่ 562.50 เหรียญสหรัฐ/ตัน)

ครงสร้างราคาก๊าซ LPG รายสัปดาห์ของเดือนกรกฎาคม 2561 เนื่องจากสถานการณ์ราคาก๊าซ LPG ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นเพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อผู้บริโภค กบง. ได้มีมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาขายปลีกโดยการชดเชยจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงทำให้ราคาขายปลีกก๊าซ LPG ภาคครัวเรือนขนาดถัง 15 กก.อยู่ที่ 363 บาท ตลอดทุกสัปดาห์ในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา

ความก้าวหน้าการส่งเสริมการใช้น้ำมนดีเซลหมุนเร็ว B20
ที่ประชุมฯ รับทราบความก้าวหน้าการส่งเสริมใช้น้ำมันดีเซล B20 เพื่อลดค่าครองชีพของประชาชนจากค่าบริการขนส่งและค่าโดยสารรถสาธารณะ รวมทั้งเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำมันปาล์มดิบล้นตลาด และสร้างเสถียรภาพปาล์มน้ำมันว่า มีผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 ที่เข้าร่วมโครงการและได้รับความเห็นชอบให้จำหน่าย B20 ได้จำนวน 5 ราย ได้แก่ ปตท. บางจาก ไออาร์พีซี ซัสโก้ พี.ซี.สยามปิโตรเลียม รวมปริมาณ 5.38 ล้านลิตร/เดือน และล่าสุดปริมาณจำหน่าย B20 ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 2561 พบว่า มีปริมาณรวม 1.31 ล้านลิตร โดยใช้เงินชดเชยจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงประมาณ 4.14 ล้านบาท

รายงานสถานการณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดของประเทศ (Peak Demand)
ที่ประชุมฯ รับทราบ สรุปความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุด เพื่อนำไปใช้ในการวางแผนสร้างโรงไฟฟ้า ระบบสายส่ง ระบบสายจำหน่าย รองรับความต้องการฟ้าสูงสุดที่จะเกิดขึ้น ซึ่งปกติความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดส่วนใหญ่อยู่ช่วงเดือนมีนาคม – พฤษภาคม ซึ่งเป็นช่วงฤดูร้อน

สรุปพีคไฟฟ้าของปี 2561 แบ่งเป็น 3 ระดับ

1. ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดของประเทศ จากระบบ กฟผ. รวมกับข้อมูลการประเมินจากพีคไฟฟ้าของผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กมาก (VSPP) และผู้ผลิตไฟฟ้าใช้เอง/ขายตรง (ผู้ผลิตเอกชน และSPPขายตรง) ซึ่งพีคเกิดขึ้นเมื่อ วันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 13.51 น. อยู่ที่ระดับ 34,317 เมกะวัตต์ มีค่าสูงกว่าพีคของปีก่อน โดยเพิ่มขึ้น 0.6%
2. ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดในระบบ 3 การไฟฟ้า เกิดขึ้นเมื่อ วันอังคารที่24 เมษายน 2561 เวลา 13.51 น. อยู่ที่ระดับ 29,968 เมกะวัตต์ ต่ำกว่าพีคปีก่อน โดยลดลง 1.1%

Tags :