« February 2019»
SMTWTFS
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
2425262728  

เมนู

 

การประกวดและเปิดนิทรรศการศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 33

การประกวดและเปิดนิทรรศการศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 33
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปประทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดและทรงเปิดนิทรรศการศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 33

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธาน ในพิธีประทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดและทรงเปิดนิทรรศการศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 33 ซึ่ง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดขึ้น โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย สุทธะนันท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร พร้อมด้วย นายอรรถวุฒิ วิกิตเศรษฐ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านรัฐกิจสัมพันธ์ ปตท. ให้การรับเสด็จ ณ ท้องพระโรง หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ

นายอรรถวุฒิ วิกิตเศรษฐ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านรัฐกิจสัมพันธ์ ปตท. เปิดเผยว่า การจัดประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 33 นี้ จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “ภูมิใจ...ไทยแลนด์ #PrideOfThailand” เพื่อเปิดโอกาสให้ศิลปินทุกระดับ ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการนำความภาคภูมิใจ มาสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ อีกทั้งยังเป็นการถ่ายทอดแนวคิดความภูมิใจของประเทศไทย ผ่านจินตนาการและปลายพู่กัน เพื่อสืบสานความงดงามและความภูมิใจในศิลปะสู่สังคมและประเทศชาติอย่างยั่งยืนสืบไป

การจัดประกวดศิลปกรรม ปตท. ประจำปี 2561 ได้แบ่งผู้ส่งผลงานเข้าประกวดออกเป็น 2 ระดับ คือ ระดับประชาชนทั่วไป และระดับเยาวชน โดยระดับเยาวชนแบ่งเป็น 3 กลุ่มอายุ ได้แก่ กลุ่มอายุต่ำกว่า 9 ปี กลุ่มอายุ 9 - 13 ปี และกลุ่มอายุ 14 - 18 ปี โดยปีนี้มีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดจำนวน 785 ชิ้น จากศิลปินที่ส่งผลงานจำนวน 632 คน ซึ่งคณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินผลงานได้คัดเลือกผลงานที่ได้รับรางวัลจำนวน 24 ชิ้น และร่วมจัดแสดงจำนวน 111 ชิ้น ซึ่งผลงานทั้งหมดได้นำมาจัดแสดงให้ประชาชนและผู้สนใจเข้าชม ณ ท้องพระโรง หอศิลป์ วังท่าพระ มหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 และจะนำไปจัดแสดงอีก 3 ภูมิภาค ได้แก่ 24 สิงหาคม – 21 กันยายน ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 12 ตุลาคม – 27 พฤศจิกายน ณ หอศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ 7 ธันวาคม 2561 – 6 มกราคม 2562 ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สำหรับรายชื่อผู้ได้รับรางวัลประจำปี 2561 เป็นดังนี้
ผลงานที่ได้รับรางวัลระดับประชาชนทั่วไป
รางวัลยอดเยี่ยม จำนวน 1 รางวัล

นายเดโช โกมาลา ผลงานชื่อ “บ้านฉัน”
รางวัลดีเด่น จำนวน 5 รางวัล

นายชยสิทธิ์ ออไอศูรย์ ผลงานชื่อ “จากรุ่นสู่รุ่น”

นายประเทือง ก่ำพัด ผลงานชื่อ “วิถีไทย วิถีแห่งความสุข”

นายวิริยะพร จิตราภิรมย์ ผลงานชื่อ “ลวดลายในธรรมชาติ ๑”

นางสาวสุกัญญา สอนบุญ ผลงานชื่อ “นวัตกรรมจากงานช่างไม้”

นายเอกวัฒน์ ดีโต ผลงานชื่อ “ท่ามกลางตลาดชุมชน สายสัมพันธ์จากอดีตสู่ปัจจุบัน หมายเลข 8”

ผลงานที่ได้รับรางวัล ระดับเยาวชนอายุต่ำกว่า 9 ปี
รางวัลยอดเยี่ยม จำนวน 1 รางวัล

เด็กชายพรหมพิริยะ ประวรรณา ผลงานชื่อ “ภูมิใจความเป็นไทย” โรงเรียนพุทธิโศภน (Art is me) จังหวัดเชียงใหม่
รางวัลดีเด่น จำนวน 5 รางวัล

เด็กหญิงจรรยมณฑน์ มีสำราญ ผลงานชื่อ “ไปวัดทำบุญ” โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) จังหวัดมหาสารคาม

เด็กหญิงจิณณานิจ รุ่งสิตา ผลงานชื่อ “วัตถาลังการแห่งสยาม” โรงเรียนมารีวิทย์สัตหีบ (Kids of Art Sattahip) จังหวัดชลบุรี

เด็กหญิงณัฏฐณิสร์ จิตอารีย์ ผลงานชื่อ “แข่งขันเมืองน่าน” โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา จังหวัดน่าน

เด็กหญิงพิชญา พลศรี ผลงานชื่อ “ชาวนาไทย” โรงเรียนเทศบาลวัดคงคาสวัสดิ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

เด็กหญิงเอมมิกา บุญสวัสดิ์ ผลงานชื่อ “ไทยแลนด์” โรงเรียนแย้มวิทยการ จังหวัดราชบุรี
ผลงานที่ได้รับรางวัล ระดับเยาวชนอายุ 9 - 13 ปี
รางวัลยอดเยี่ยม จำนวน 1 รางวัล

เด็กหญิงกัญญาวีร์ สุทธิสนธิ์ ผลงานชื่อ “ภูมิใจในเอกราชของชาติไทย”
รางวัลดีเด่น จำนวน 5 รางวัล

เด็กชายชณฤทธ์ ชัยสุทธานนท์ ผลงานชื่อ “พื้นถิ่นที่ร่มเย็น”

เด็กชายทิวาวัชร์ หนูพัน ผลงานชื่อ “ตาเท่งชวนเที่ยวใต้” บ้านศิลปะหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

เด็กชายธนดล ธีรภาพสกุลวงศ์ ผลงานชื่อ “เส้นสายวัฒนธรรม”โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) จังหวัดนครปฐม

เด็กหญิงธฤษวรรณ สุวรรณ์ ผลงานชื่อ “เมล็ดพันธุ์แห่งชีวิต” โรงเรียนสารคามพิทยาคม จังหวัดมหาสารคาม

เด็กชายอัษฎาวุธ ไยงาม ผลงานชื่อ “วิถีไทย” โรงเรียนเทศบาลวัดคงคาสวัสดิ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ผลงานที่ได้รับรางวัล ระดับเยาวชนอายุ 14 - 18 ปี
รางวัลยอดเยี่ยม จำนวน 1 รางวัล

นางสาวจิดาภา แสนวงค์ ผลงานชื่อ “หัวใจรัตนโกสินทร์” โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
รางวัลดีเด่น จำนวน 5 รางวัล

นายกตัญญู วัฒนาประดิษฐชัย ผลงานชื่อ “แม่ปลาตะเพียน 1” วินเซ็นต์แกลเลอรี่ จังหวัดกาฬสินธุ์

เด็กหญิงจันทกานต์ หาญพิชานันท์ ผลงานชื่อ “ความสุขในชนบท” โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

เด็กชายทิชานนท์ หงษ์ประเสริฐ ผลงานชื่อ “งานวัด” โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่

นายธนาดล มองฤทธิ์ ผลงานชื่อ “พ่นความเป็นไทย” โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา จังหวัดชัยภูมิ

นางสาววลัยลักษณ์ ปิ่นทอง ผลงานชื่อ “หนังลุงบ้านฉัน” โรงเรียนศรียาภัย จังหวัดชุมพร
ทั้งนี้ ปตท. ได้ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดการประกวดศิลปกรรม ปตท. ขึ้นอย่างต่อเนื่อง มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2529 เพื่อส่งเสริมให้ศิลปินทุกระดับมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ตลอดจนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาวงการศิลปะร่วมสมัยของไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของฐานรากที่บ่งชี้ถึงความเป็นชาติไทย
และศิลปะของไทยอย่างแท้จริง

Tags :