« January 2019»
SMTWTFS
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

เมนู

 

ปตท. MOU กฟผ. ร่วมมือด้านพลังงาน

ปตท. MOU กฟผ. ร่วมมือด้านพลังงาน

ปตท. MOU กฟผ. ร่วมมือด้านพลังงาน


ดร.ศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ให้เกียรติมาเป็นประธานใน “พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือด้านพลังงาน” ระหว่าง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โดยมี นายกรศิษฏ์ ภัคโชตานนท์ ผู้ว่าการ กฟผ. และนายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. ร่วมลงนาม

ดร.ศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า การลงนามความร่วมมือด้านพลังงานครั้งนี้ นับเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญของสองรัฐวิสาหกิจไทย ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงพลังงาน ที่มีพันธกิจหลักในการดูแลความมั่นคงทางพลังงานให้แก่ประเทศ ซึ่งปัจจุบันทั้งสองหน่วยงาน ได้ทำหน้าที่ตามพันธกิจของตนอย่างดีอยู่แล้ว ดังจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า ตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้ ประเทศไทยไม่เคยเกิดภาวะวิกฤตทางพลังงานที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ และมีต้นทุนในระดับที่ไม่ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชน ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เกิด Team Thailand for Energy Business ที่จะช่วยดูแลความมั่นคงทางพลังงาน ตลอดจนร่วมกันพัฒนาธุรกิจพลังงาน และนวัตกรรมทางด้านพลังงาน เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นไป

นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. กล่าวว่า ความร่วมมือด้านพลังงาน กับ กฟผ. เพื่อร่วมกันศึกษาวางกรอบความร่วมมือในการประกอบธุรกิจพลังงาน ด้วยองค์ความรู้ในธุรกิจที่แต่ละหน่วยงานมีความเชี่ยวชาญ ซึ่งจะเสริมสร้างให้เกิดการนำไปประยุกต์ และต่อยอดให้เกิดการสร้างนวัตกรรมและธุรกิจใหม่ๆ ให้แก่ประเทศได้ในอนาคต

โดยภายใต้ความร่วมมือนี้จะมีการจัดตั้งคณะทำงานขึ้นมา หลังจากมีการ MOU แล้วภายใน 30 วัน โดยมีผู้บริหารของ 2 หน่วยงานร่วมด้วย เพื่อที่จะมากำกับดูแล และกลั่นกรองงานต่างๆ ที่จะมีความร่วมมือกับ รวมทั้งจะสร้างกลไกขึ้นมาเพื่อให้ความร่วมมือที่ทำร่วมกันประสบความสำเร็จ โดยเรื่องที่จะทำร่วมกันได้ในขณะนี้ก่อน คือ เรื่องที่ กฟผ.จะสร้างคลังแอลเอ็นจีลอยน้ำ (FSRU) ในอ่าวไทย ปตท.ก็จะมีการร่วมกับ กฟผ. ที่จะช่วยประสานระบบเข้าด้วยกัน ให้การนำเข้าแอลเอ็นจีของ กฟผ. กับระบบท่อ ระบบคลังของ ปตท. สามารถดำเนินการไปด้วยกันได้ ส่วน ปตท.ก็มีแผนที่จะก่อสร้าง FSRU ในเมียนมา ก็อาจจะชวน กฟผ. ไปสร้างโรงไฟฟ้าด้วยเลย เพราะเมียนมามีความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มเติม

อย่างไรก็ตาม เรื่องที่สำคัญมากๆ คือ เรื่องการพัฒนานวัตกรรม ซึ่งในอนาคตจะต้องให้ความสำคัญเพิ่มขึ้นมาก ซึ่งจะส่งเสริมมิติด้านนวัตกรรมผ่านการลงทุนในอุตสาหกรรมพลังงานที่สร้างมูลค่าเพิ่ม

นายกรศิษฏ์ ภัคโชตานนท์ ผู้ว่าการ กฟผ. กล่าวว่า ความร่วมมือด้านพลังงานระหว่าง ปตท. และ กฟผ. เป็นการแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันเพื่อเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนานวัตกรรมในธุรกิจพลังงานรวมถึงธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ตลอดจนเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ร่วมกัน เชื่อมั่นว่าด้วยศักยภาพและประสบการณ์ของทั้งสองหน่วยงานจะนำพาให้เกิดการขยายผลที่เป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน และเศรษฐกิจให้เข้มแข็ง

โดย กฟผ.เห็นว่าเรื่องที่จะต้องเดินต่อเนื่องเกี่ยวกันนวัตกรรม คือ เรื่องการพัฒนา Energy Storage และการทำ Smart Grid ที่กำลังจะมาในอนาคต นอจากนี้ พยายามจะขยายความร่วมมือในเรื่องใหม่ๆ มากขึ้น

Tags :