« January 2021»
SMTWTFS
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

เมนู

 

กว่าจะได้มาซึ่งปิโตรเลียม : คนไทยก็ทำได้

กว่าจะได้มาซึ่งปิโตรเลียม : คนไทยก็ทำได้

ในยุคแรกๆ ของการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในประเทศไทยเมื่อหลายสิบปีก่อน เนื่องจากเรายังขาดประสบการณ์ตลอดจนความรู้เฉพาะทางและเทคโนโลยี เราจึงต้องพึ่งพาบุคลากรจากต่างประเทศเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นนักธรณีวิทยา นักธรณีฟิสิกส์ และวิศวกรปิโตรเลียม แต่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานับตั้งแต่ที่ประเทศไทยได้มีการค้นพบปิโตรเลียมเชิงพาณิชย์ และได้มีการเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนทั้งบริษัทต่างชาติและบริษัทไทยเข้ามารับสัมปทานในการดำเนินธุรกิจปิโตรเลียมนั้น ได้ทำให้เกิดการถ่ายทอดทั้งทางด้านเทคโนโลยี ตลอดจนประสบการณ์ ความรู้และความชำนาญต่างๆ ในการทำงานมาสู่บุคลากรชาวไทย จากบริษัทพลังงานต่างชาติไปสู่บริษัทพลังงานของชาติ หรือจะเป็นภายในองค์กรเดียวกันก็ดี ดังเช่น บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด (หรือเดิมคือ ยูโนแคลไทยแลนด์) ซึ่งมีบริษัทแม่อยู่ที่สหรัฐอเมริกานั้น ได้ดำเนินธุรกิจอยู่ในเมืองไทยมาเกือบ 50 ปีแล้ว ในอดีตพนักงานส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติที่ปฏิบัติหน้าที่หลักในการสำรวจและผลิต ส่วนคนไทยจะปฏิบัติหน้าที่ในส่วนสนับสนุนทั่วไปเท่านั้น แต่จากข้อมูลปัจจุบันของบริษัทฯ พบว่าจากจำนวนพนักงานกว่า 1,700 คน ประมาณร้อยละ 90 เป็นพนักงานคนไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารสูงสุดขององค์กรซึ่งเป็นบริษัทพลังงานชั้นนำของโลกนี้ก็เป็นคนไทย ทั้งท่านประธานคนปัจจุบัน คือ คุณไพโรจน์ กวียานันท์ และอดีตประธานคุณธารา ธีรธนากร ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงการยอมรับในความรู้ความสามารถของบุคลากรไทยทั้งในระดับประเทศและในระดับสากล

ในส่วนของการปฏิบัติงานบนแท่นผลิตปิโตรเลียมในอ่าวไทยนั้น ขอยกตัวอย่างที่แหล่งผลิตก๊าซเอราวัณของเชฟรอน ซึ่งเป็นแหล่งก๊าซธรรมชาติแห่งแรกของคนไทยที่ได้เริ่มผลิตก๊าซเมื่อ 30 ปีที่ผ่านมา ในระยะแรกพนักงานบนแท่นมีประมาณกว่า 100 คน สัดส่วนของพนักงานชาวต่างชาติต่อคนไทยประมาณ 40:60 โดยพนักงานคนไทยทั้งหมดปฏิบัติหน้าที่ในระดับช่าง (technician)เช่น ช่างไฟฟ้า อิเลคโทรนิคส์ ช่างกล และช่างปฏิบัติงานทั่วไป (operator)


ส่วนพนักงานต่างชาตินั้นปฏิบัติงานในตำแหน่งหัวหน้างานทั้งหมดทั้งในส่วนของงานผลิตและซ่อมบำรุง และด้วยศักยภาพและความมุ่งมั่นของคนไทยตลอดจนการสนับสนุนด้านการฝึกอบรมต่างๆ ของบริษัทฯ ทำให้ในระยะอีกไม่กี่ปีต่อมาพนักงานคนไทยเหล่านั้น ก็ได้ก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งหัวหน้างานทดแทนพนักงานต่างชาติซึ่งมีสัดส่วนลดลงเรื่อยๆ ในแต่ละปี และเพียง 10 ปีให้หลัง จากการเริ่มผลิตก๊าซฯ พนักงานคนไทยคนแรก ก็สามารถก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งผู้จัดการฐานผลิตฯ ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานต่างๆ บนแท่นผลิตปิโตรเลียมได้อย่างเต็มภาคภูมิ และจนถึงปัจจุบันนี้พนักงานบนแท่นผลิตเอราวัณทั้งหมดสองร้อยกว่าชีวิตก็เป็นคนไทยทั้งสิ้น


จะเห็นได้ว่าคนไทยมีทั้งศักยภาพและความสามารถ อย่างไรก็ตาม ด้วยความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วไปพร้อมๆ การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ทำให้การผลิตบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมนั้น ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ ในปัจจุบันบริษัทชั้นนำด้านพลังงานต่างๆ จึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเตรียมความพร้อมและพัฒนาบุคลากรคุณภาพในศาสตร์และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกันอย่างจริงจังในหลากหลายโครงการ อาทิ ค่ายธรณีวิทยาที่เปิดโอกาสให้นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้เปิดโลกทัศน์ของการเรียนสาขาวิชาธรณีวิทยา โครงการจัดตั้งและพัฒนาหลักสูตรมหาบัณฑิตธรณีศาสตร์ปิโตรเลียมภาคภาษาอังกฤษซึ่งได้ผลิตมหาบัณฑิตมาสองรุ่นเกือบสี่สิบคนแล้ว โครงการความร่วมมือของเชฟรอนกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนการศึกษาในสาขาวิศวกรรมปิโตรเลียมเพื่อพัฒนาบุคลากรผู้สอนและการพัฒนาห้องปฏิบัติการและเทคโนโลยีทางการศึกษา นอกจากนี้ ยังมีความร่วมมือของเชฟรอน ปตท. สผ. และ เฮสส์ ในโครงการมอบทุนช่างเทคนิคปิโตรเลียม หลักสูตร 8 เดือน ซึ่งจัดต่อเนื่องมาเป็นรุ่นที่ 10 แล้ว

บุคลากรที่มีคุณภาพ คือเฟืองจักรสำคัญของการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมปิโตรเลียมไทย และเป็นที่น่าภาคภูมิใจว่าคนไทยนั้นมีทั้งศักยภาพและความสามารถ และหากทุกภาคส่วนให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรกันอย่างจริงจังแล้ว อุตสาหกรรมปิโตรเลียมของเราก็จะมีการพัฒนาไปอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ซึ่งจะช่วยเสริมความมั่นคงด้านพลังงานและส่งผลดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศยิ่งๆ ขึ้นไป

ข้อมูลอ้างอิง; กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ และ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด
////////////////////////////////////////////////


         สนับสนุนโดย บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด
     "30 ปี เอราวัณ ความภาคภูมิใจกับแหล่งก๊าซธรรมชาติแห่งแรกของประเทศไทย"