« August 2020»
SMTWTFS
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

เมนู

 

โรงกลั่นไออาร์พีซี ระยอง ร่วมกองทัพเรือ “จัดค่ายเยาวชนรักไทย รักษ์ทะเล “รุ่นที่ 2

โรงกลั่นไออาร์พีซี ระยอง ร่วมกองทัพเรือ “จัดค่ายเยาวชนรักไทย รักษ์ทะเล “รุ่นที่ 2

โรงกลั่น ไออาร์พีซี ระยอง ร่วมกับกองทัพเรือ จัด “ค่ายเยาวชนรักไทย รักษ์ทะเล”รุ่นที่ 2 เพื่อแสวงหาความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ รักษาทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล หวังให้เกิดความสมดุลของสภาพแวดล้อม

นายชีพ เลื่อนลอย ผู้จัดการส่วนกิจการเพื่อสังคม นายวิเชียร อาจองค์ ผู้จัดการแผนกการจัดการและพัฒนาระบบ นายไพฑูรย์ สุวรรณพิทักษ์ หัวหน้าหน่วยชุมชนสัมพันธ์ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ได้พาแกนนำชุดปฎิบัติการชุมชนสัมพันธ์ เดินทางมายัง เกาะขาม และหมู่เกาะแสมสาร อ่าวแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เพื่อเตรียมความพร้อมนำเยาวชนจำนวน 80 คน เข้าฝึกอบรมกับกองทัพเรือ ให้มีความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล นำไปประยุกต์ใช้ในการแสวงหาความร่วมมือกับประชาชน เยาวชน ในพื้นที่ชายทะเลจังหวัดระยอง ในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล รักษาความสมดุลของสภาพแวดล้อม

การจัดโครงการในครั้งนี้ โดยกองทัพเรือภาคที่ 1 โดย พลเรือโท ฆนัท ทองพูล ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 ร่วมกับ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) เตรียมจัดโครงการอบรม “ค่ายเยาวชน รักไทย รักษ์ทะเล รุ่นที่ 2 ประจำปี 2554” ในช่วงเดือนมิถุนายน 2554 นี้ โดยจะนำเยาวชนในพื้นที่ จังหวัดระยอง จำนวน 80 คน เข้าร่วมโครงการ ดังกล่าว เพื่อให้เยาวชนเกิดจิตสำนึกในการรักบ้านเกิด รักไทย รักษ์ทะเล ให้มากที่สุด ที่สำคัญเกิดความหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติให้มากที่สุดอีกด้วย

นายชีพ กล่าวต่อไปว่า ทางบริษัทฯ พยายามทุ่มเท แรงกาย แรงใจ เพราะถือว่าชุมชนรอบโรงงานเป็นเสมือนเพื่อนบ้าน ที่ต้องเสริมสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนซึ่งกันและกัน นอกจากการปฏิบัติงานที่จะต้องยึดถือเรื่องความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมเป็นหลักแล้ว ทางบริษัทฯยังถือเป็นหน้าที่ของผู้บริหารและพนักงานทุกคน ที่จะต้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีชองชุมชน โดยเน้นกระบวนการทำงานร่วมกันกับชุมชนที่เป็นมิตรเกื้อกูลซึงกันและกัน และสอดคล้องกับประโยชน์สังคมส่วนรวม พร้อมร่วมกันดูแลพื้นที่ของเราให้น่าอยู่ตลอดไป

จากฐานแนวคิดดังกล่าว ก็ได้เปลี่ยนเป็นกิจกรรมอันมีคุณค่า โดยบริษัทฯ ได้ริเริ่มโครงการและกิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน์ต่างๆ ทั้งด้านการศึกษา สุขภาพอนามัย และศิลปวัฒนธรรม

โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านสิ่งแวดล้อม บริเวณรอบโรงงาน และละแวกใกล้เคียง เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรกับสังคมโดยรวม ตลอดระยะเวลาที่ทางบริษัทฯ ได้เข้ามาดำเนินธุรกิจได้ตระหนักถึงความสำคัญของชุมชนท้องถิ่น ตลอดจนเข้าใจในความห่วงใยต่อปัญหามลภาวะ และความตื่นตัวของประชาชนในการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อมุ่งที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชุมชนท้องถิ่นและภาคอุตสาหกรรมในการสร้างเสริมความรู้ ความเข้าใจและสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และร่วมสร้างสรรค์ความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชน ซึ่งจะนำไปสู่ปัจจัยความสำเร็จของโครงการฯ รวมทั้งเป็นรากฐานที่สำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อันจะเป็นผลดีต่อการฟื้นฟูระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศด้วย