« November 2020»
SMTWTFS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     

เมนู

 

RATH มอบทุนการศึกษากว่า 20 ล้านบาทหนุนการศึกษาในลาวRATH มอบทุนการศึกษากว่า 20 ล้านบาทหนุนการศึกษาในลาว

นายนพพล มิลินทางกูร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ได้ร่วมกับ รศ. ดร. กองสี แสงมะนี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ สปป.ลาว ลงนามหนังสือแสดงเจตจำนงดำเนินโครงการเพื่อสังคมด้านการศึกษา เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษา และพัฒนาทักษะอาชีพ แก่นักเรียน-นักศึกษา ตลอดจนบุคลากรทางการศึกษา สปป.ลาว โดยโครงการระยะแรกมีระยะเวลา 5 ปี และใช้งบประมาณใน การดำเนินโครงการ จำนวน 20 ล้านบาท (ประมาณ 5,000 ล้านกีบ)โดยมี ดร.พันคำ วิพาวัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี

นายนพพล กล่าวว่า บริษัทฯต้องการที่จะลงทุนระยะยาวใน สปป.ลาว และพร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนใน สปป.ลาว บริษัทฯ จึงได้ร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ สปป.ลาว จัดทำโครงการ “การศึกษาเสริมทักษะสร้างอาชีพ” เพื่อตอบสนองนโยบายทางการศึกษาของ สปป. ลาว โดยมุ่งเน้นพัฒนาการศึกษาควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะด้านอาชีพ เพื่อสร้างบุคลากรรองรับตลาดแรงงานในสปป. ลาว ที่เพิ่มขึ้นตามการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการลงทุนจากต่างประเทศ โดยเฉพาะในภาคธุรกิจด้านพลังงานไฟฟ้า ซึ่งโครงการในระยะแรกจะดำเนินเป็นเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปี 2554-2558 คาดว่าจะมีผู้รับทุนและเข้าฝึกอบรมอาชีพในโครงการนี้ปีละ
125 คน

ภายใต้โครงการนี้ บริษัทฯ จะให้การสนับสนุนงบประมาณ บุคลากร วิชาการ วัสดุอุปรณ์ที่จำเป็นต่อการดำเนินโครงการ ผ่านกระทรวงศึกษาธิการ สปป.ลาว โดยจะมอบทุนการศึกษาแบบต่อเนื่อง จำนวน 5 ทุนๆ ละ 98,000 บาทต่อปี แก่นักเรียน นักศึกษาในระดับอาชีวศึกษา เป็นเวลา 5 ปี และทุนฝึกอบรมเพื่อยกระดับความรู้ด้านวิชาการและทักษะฝีมือแรงงาน จำนวน 120 ทุน เป็นเวลา 5 ปี ซึ่งบริษัทฯได้จัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการนี้จำนวน 20 ล้านบาท หรือประมาณ 5,000 ล้านกีบ