« November 2020»
SMTWTFS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     

เมนู

 

กฟผ. ร่วมสืบสานพระบรมราชโองการให้สงวนแหล่งถ่านหินไว้ใช้ สู่ปัจจุบันเทคโนโลยีถ่านหินสะอาด

กฟผ. ร่วมสืบสานพระบรมราชโองการให้สงวนแหล่งถ่านหินไว้ใช้  สู่ปัจจุบันเทคโนโลยีถ่านหินสะอาด

นายสุทัศน์  ปัทมสิริวัฒน์  ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)   เปิดเผยว่า  ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ เป็นวันครบรอบ 85 ปี พระบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๗ )  ให้สงวนแหล่งถ่านหินไว้ใช้ในราชการ  ซึ่งได้พิสูจน์ให้เห็นว่าสายพระเนตรอันยาวไกล ได้ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างใหญ่หลวงต่อกิจการพลังงานของประเทศไทย

การพัฒนาเหมืองถ่านหิน  ต้นกำเนิดพลังงานในการผลิตกระแสไฟฟ้า เป็นภารกิจของเหมืองแม่เมาะ กฟผ.  ในการจัดหาถ่านหินลิกไนต์เพื่อจัดส่งให้กับโรงไฟฟ้าแม่เมาะปีละประมาณ ๑๖ ล้านตัน  ภายใต้เทคโนโลยีถ่านหินสะอาด (Clean Coal Technology) ซึ่งสามารถควบคุม และลดผลกระทบในทุกขั้นตอนของการผลิตถ่านให้เป็นไปตามมาตรฐาน หรือดีกว่ามาตรฐาน ทั้งด้านการควบคุมฝุ่น  กลิ่น  เสียง รวมถึงแรงสั่นสะเทือน

“มั่นใจได้ว่า กฟผ.  แม่เมาะ   ผลิตและใช้ประโยชน์จากถ่านหิน โดยนำเทคโนโลยีถ่านหินสะอาดครบทั้งกระบวนการ ตั้งแต่ก่อนการเผาไหม้  ระหว่างเผาไหม้  และหลังการเผาไหม้   อีกทั้งโรงไฟฟ้าแม่เมาะเป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่มีกำลังผลิตถึง  ๒,๔๐๐   เมกะวัตต์   จึงเป็นโรงไฟฟ้าที่มีความสำคัญในการสร้างความมั่นคงให้กับระบบไฟฟ้า  และสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ”   ผู้ว่าการ กฟผ.   กล่าว 

สิ่งที่สร้างความเชื่อมั่น และเป็นที่ยอมรับจากสังคม  คือรางวัลแห่งคุณภาพ อาทิ รางวัลสถานประกอบการชั้นดีด้านเหมืองแร่   รางวัลสถานประกอบการที่มีการจัดการผ่านเกณฑ์มาตรฐานโลจิสติกส์  อุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน   รางวัล EIA ๒๐๐๘ ดีเด่น ของโครงการเหมืองแร่หินปูนของ กฟผ. ที่มีการจัดการและรักษาสิ่งแวดล้อมตามมาตรการ  และรางวัล “โรงโม่ เหมืองหิน ติดดาว”   และล่าสุดในปี ๒๕๕๓   ได้รับรางวัลเหมืองแร่สีเขียว   (Green Mining Award ๒๐๐๙-๒๐๑๐)  และรางวัลอุตสาหกรรมแร่ตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR-DPIM)   และในส่วนของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ  ยังได้รับรางวัลมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม (CSR-DIW) ด้วย

“ รางวัลดังกล่าว   เป็นหนึ่งเครื่องยืนยันว่า    ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา   กฟผ. แม่เมาะ ได้มุ่งมั่นสืบสานพระบรมราชโองการ  ผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย  และความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้าให้กับประเทศไทยตลอดมา”    ผู้ว่าการ กฟผ. กล่าว