« August 2019»
SMTWTFS
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

เมนู

 

เขื่อนใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

เขื่อนใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

1

เขื่อนศรีนครินทร์ ครองแชมป์เขื่อนที่มีปริมาณกักเก็บน้ำสูงสุด 17,745 ล้านลูกบาศก์เมตร กำลังการผลิตไฟฟ้า 720 เมกกะวัตต์ เป็นเขื่อนอเนกประสงค์แห่งแรกของโครงการพัฒนาลุ่มน้ำแม่กลอง นับเป็นเขื่อนประเภทหินถมแกนดินเหนียวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีความสูงจากฐานราก 140 เมตร สันเขื่อนยาว 610 เมตร กว้าง 15 เมตร พื้นที่อ่างเก็บน้ำ 419 ตารางกิโลเมตร สามารถช่วยส่งเสริมระบบชลประทานทดน้ำเข้าสู่พื้นที่เกษตรได้ตลอดปีเป็นเนื้อที่ถึง 4,118 ล้านไร่ และช่วยบรรเทาอุทกภัยในเขตลุ่มน้ำแม่กลองให้ลดน้อยลง

2

เขื่อนภูมิพล มีปริมาณกักเก็บน้ำสูงสุดเป็นอันดับ 2 ของประเทศ ด้วยปริมาณกักเก็บน้ำสูงสุด 13,462 ล้านลูกบาศก์เมตร กำลังการผลิตไฟฟ้า 779 เมกกะวัตต์ เขื่อนภูมิพล เป็นเขื่อนคอนกรีตโค้งเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย  และเอเชียอาคเนย์ และเป็นอันดับ 8 ของโลกสร้างปิดกั้น ลำน้ำปิง ที่ บริเวณเขาแก้ว อำเภอสามเงา จังหวัดตาก มีรัศมีความโค้ง 250   เมตร สูง154 เมตร ยาว486เมตร ความกว้างของสันเขื่อน 6 เมตร สามารถให้ประโยชน์ในด้านชลประทานแก่พื้นที่ถึง 10 ล้านไร่ และเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำจืดแหล่งใหญ่ของประเทศอีกด้วย

3

เขื่อนสิริกิติ์ เป็นเขื่อนดินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีปริมาณกักเก็บน้ำสูงสุดเป็นอันดับ 3 ของประเทศด้วยปริมาณ 9,510 ล้านลูกบาศก์เมตร กำลังการผลิตไฟฟ้า 500 เมกกะวัตต์ ก่อสร้างขึ้น ปิดกั้นแม่น้ำน่าน จังหวัดอุตรดิตถ์ อยู่ห่างจากตัวเมืองอุตรดิตถ์ไปทางทิศตะวันออกประมาณ 58 กิโลเมตร ถือเป็นแอ่งเก็บน้ำขนาดใหญ่ของกลุ่มน้ำน่าน และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดอุตรดิตถ์ด้วย

4

เขื่อนวชิราลงกรณ์ เดิมมีชื่อว่า เขื่อนเขาแหลม เป็นเขื่อนหินถมแห่งแรกของประเทศไทย เป็นเขื่อนที่มีปริมาณกักเก็บน้ำสูงสุดเป็นอันดับ 4 ของประเทศ ด้วยปริมาณ 8,860 ล้านลูกบาศก์เมตร กำลังการผลิตไฟฟ้า 300 เมกกะวัตต์ ตั้งอยู่บนแม่น้ำแควน้อย เป็นเขื่อนเอนกประสงค์โดยมีวัตถุประสงค์ด้านผลิตกระแสไฟฟ้าเป็นหลัก สร้างปิดกั้นแม่น้ำแควน้อยบริเวณตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี เริ่มก่อสร้างในเดือนมีนาคม 2522 เสร็จในปี 2527

5

เขื่อนรัชชประภา มีชื่อเรียกดั้งเดิมว่า เขื่อนเชี่ยวหลาน เป็นเขื่อนอเนกประสงค์แห่งที่สองของภาคใต้ อยู่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อก่อนสร้างแล้วเสร็จได้รับพระราชทานนามให้ใหม่ว่า “เขื่อนรัชชประภา” มีความหมายว่า “แสงสว่างแห่งราชอาณาจักร” เป็นเขื่อนที่มีปริมาณกักเก็บน้ำสูงสุดเป็นอันดับ 5 ของประเทศ ที่ 5,638 ล้านลูกบาศก์เมตร กำลังการผลิตไฟฟ้า 240 เมกกะวัตต์  เป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ำที่สำคัญแห่งหนึ่งในภาคใต้ ที่สร้างความมั่นคงให้แก่ระบบไฟฟ้า และการชลประทานบริเวณสองฝั่งแม่น้ำในตอนล่าง เป็นผลให้พื้นที่ประมาณ 100,000 ไร่ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวชะแง่นผา และผืนน้ำ จุดที่เปรียบกันว่าเป็น กุ้ยหลินเมืองไทย สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวปีละกว่า 70,000 คน