« November 2020»
SMTWTFS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     

เมนู

 

ก.พลังงานทุ่มงบ 25 ล้านบาทหนุนใช้ไบโอดีเซลในรถจักรยานยนต์

ก.พลังงานทุ่มงบ 25 ล้านบาทหนุนใช้ไบโอดีเซลในรถจักรยานยนต์

นายแพทย์วรรณรัตน์ ชาญนุกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวภายหลังการประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ว่า ที่ประชุมได้จัดสรรงบประมาณ 25 ล้านบาท ให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ดำเนินโครงการ “พลังงานทดแทนสำหรับการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล E85 จากพืชเศรษฐกิจสำหรับรถจักรยานยนต์ โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีและชุมชนเครือข่ายนำร่องระดับจังหวัดนครราชสีมา ระยะที่ 2”  เพื่อติดตามผลการใช้รถจักรยานยนต์ที่ใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล E85 โดยจะขยายเครือข่ายต้นแบบนำร่องให้ครอบคลุม 32 อำเภอในจังหวัดนครราชสีมา ทำการศึกษาวิจัยและพัฒนารถจักรยานยนต์รุ่นต่างๆ เพื่อวิเคราะห์ระบบหัวฉีด ไอเสีย เปรียบเทียบกับการใช้น้ำมันเบนซิน91แก๊สโซฮอล91 และ E85 พัฒนาร้านซ่อมจักรยานยนต์ให้เป็นศูนย์บริการในรูปแบบ MoPro Service Shop 420 แห่ง และปรับแต่งรถจักรยานยนต์ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล E85 จำนวน 15,000 คัน รวมถึงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ และ Supply Chain สำหรับน้ำมันและชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ที่ปรับใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล E85 อีกด้วย

ทั้งนี้คาดว่าโครงการดังกล่าวจะช่วยลดการพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศได้ปีละ 1.5 ล้านลิตร คิดเป็นเงิน 56 ล้านบาท ผู้ใช้รถจักรยานยนต์ที่เข้าร่วมโครงการฯ ประหยัดค่าใช้จ่ายน้ำมัน 10 บาท/ลิตร คิดเป็น 1,200 บาท/คัน/ปี สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงในชุมชนได้ปีละ 18 ล้านบาทและยังเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการและร้านซ่อมจักรยานยนต์ในชุมชนด้วย