« February 2021»
SMTWTFS
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28      

เมนู

 

ไทยแลนด์แดนสวรรค์ของนักลงทุน

ไทยแลนด์แดนสวรรค์ของนักลงทุน

การลงทุนภาคเอกชน ถือเป็นหนึ่งในส่วนของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สำคัญ โดยในปีนี้กระทรวงอุตสาหกรรม และคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนลง หรือ บีโอไอ ก็มั่นใจว่าจะมียอดขอรับการส่งเสริมการลงทุนถึง 5 แสนล้านบาท ซึ่งก็คงจะต้องลุ้นกันเหนื่อยกันเหมือนกัน เพราะในช่วงครึ่งปีแรกมียอดขอบีโอไอ เพียง 192,000 ล้านบาท แม้จะเพิ่มขึ้น 7.4% จากระยะเดียวกันของปีก่อน

แต่ก็ยังห่างไกลจากเป้าหมายที่ตั้งไว้ เนื่องจากปัญหาความวุ่นวายทางการเมือง และปัญหามาบตาพุดทำให้นักลงทุนขาดความมั่นไป จะเห็นได้จากกลุ่มองค์กรนักธุรกิจจากประเทศสหรัฐ ญี่ปุ่น และเยอรมัน ได้ออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาให้ยุติลงโดยเร็ว

ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการคลังต่างก็เร่งหามาตรการมาดึงดูดนักลงทุนจากต่างประเทศ โดยเสนอเพิ่มสิทธิประโยชน์นักลงทุนที่จัดตั้งสำนักงาน ปฏิบัติการภูมิภาคในประเทศไทย หรือ ROH ประกอบด้วย การยกเว้นภาษีนิติบุคคล ที่เป็นกำไร จากรายรับจากต่างประเทศ จากเดิมที่เสียในอัตรา 10%

ส่วนภาษีนิติบุคคล จากรายรับในประเทศ ลดเหลือ 10% จากเดิม 30% ซึ่งการยกเว้นและการลดอัตราภาษี มีระยะเวลา 15 ปี และได้ขยายเวลาชาวต่างชาติ ที่ทำงานใน ROH เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในอัตรา 15% เป็นเวลา 8 ปี จากเดิม 4 ปี ตั้งเป้าปีแรกมีบริษัทต่างชาติขนาดใหญ่ เข้ามาจำนวน 100 บริษัท 

หลังเหมือนเปรียบเทียบ นโยบายการส่งเสริมด้านการลงทุนของไทยกับประเทศคู่แข่งในภูมิภาค เช่น สิงคโปร์ มาเลเซีย เวียดนาม ก็พบว่าสิทธิประโยชน์ที่นักลงทุนได้รับจะมีน้อยกว่า จะเห็นได้จากไทยให้สิทธิประโยชน์ด้านภาษีเงินได้นิติบุคคล สามารถยกเว้นไม่เกิน 8 ปี และลดหย่อน 50% ไม่เกิน 5 ปี น้อยกว่ามาเลเซียที่ให้นักลงทุนสามารถยกเว้นได้ 10 ปี สิงคโปร์ ยกเว้นได้ 15 ปี ส่วนเวียดนามนักลงทุนสามารถ ยกเว้นภาษีได้ 4 ปี และ ลดหย่อน 50% ไม่เกิน 9 ปี นับจากมีกำไร

รวมทั้งเหมือนเปรียบเทียบอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลในส่วนของประเทศไทยก็มีการจัดเก็บในอัตรา 30% ซึ่งสูงกว่าประเทศมาเลเซียที่จัดเก็บในอัตรา 25% เวียดนามจัดเก็บ 10 – 25% และสิงคโปร์จัดเก็บ 17% เพียงเท่านั้น

แม้จะมีข้อจำกัดมากมาย และความไม่แน่นอนทางการเมือง แต่ก็ยังมีสิ่งที่ทำให้ใจชื่นขึ้นมาได้ หลังผลการสำรวจล่าสุดของหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ จากบริษัทร่วมทุนญี่ปุ่นในประเทศไทยจำนวน 375 บริษัท พบว่า ผู้ประกอบการญี่ปุ่น 67% ยังมองว่าไทยเป็นประเทศที่น่าลงทุน เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค

นอกจากนี้ผู้เชี่ยวชาญ ยังระบุว่า นักลงทุนต่างชาติที่พิจารณาการลงทุนในไทยส่วนใหญ่ ไม่ได้มีการมองสิทธิประโยชน์ที่ได้รับเพียงด้านเดียว แต่จะมองในภาพรวม เช่น สภาพแวดล้อมในการดำรงชีวิต ความสะดวกสบาย อัธยาศัยที่เป็นมิตรของคนไทย รวมทั้งแหล่งสถานบันเทิง เพื่อพักผ่อนหลังจากการทำงานที่ถือว่าไม่เป็นรองใครในโลก เช่น สถานบันเทิงย่าน รัชดาที่นักลงทุนญี่ปุ่นต่างติดใจกันไม่ลืมเลยที่เดียว.........

ทั้งนี้จากมาตรการส่งเสริมการลงทุนที่เพิ่มขึ้น และบรรยากาศที่น่าอยู่จะสามารถทำให้เมืองไทยยังเป็นสวรรค์ของนักลงทุนต่อไปหรือไม่.....ต้องติดตามกันต่อไป

/////////////////

อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล 

ไทย                      30%

มาเลเซีย                 25%

สิงคโปร์                  17%

เวียดนาม                 10 – 25%

**ที่มา  กระทรวงอุตสาหกรรม

สิทธิประโยชน์ด้านภาษี

ไทย               ยกเว้นไม่เกิน 8 ปี + ลดหย่อน 50% ไม่เกิน 5 ปี    

มาเลเซีย          ยกเว้นไม่เกิน 10 ปี     

สิงคโปร์           ยกเว้นไม่เกิน 15 ปี     

เวียดนาม          ยกเว้นไม่เกิน 4 ปี + ลดหย่อน 50% ไม่เกิน 9 ปี นับจากมีกำไร

**ที่มา  กระทรวงอุตสาหกรรม

สิทธิประโยชน์นักลงทุนที่จัดตั้ง ROH

1.ยกเว้นภาษีนิติบุคคล ที่เป็นกำไรจากรายรับจากต่างประเทศจากเดิมจัดเก็บ 10%

2.จัดเก็บภาษีนิติบุคคล จากรายรับในประเทศในอัตรา  10% จากเดิม 30%

3.ชาวต่างชาติ ที่ทำงานใน ROH เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 15% เป็นเวลา 8 ปี จากเดิม 4 ปี

**ที่มา  กระทรวงการคลัง