« October 2020»
SMTWTFS
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

เมนู

 

ลงทุนชะงัก....กระทบวิกฤตพลังงาน-ค่าไฟพุ่ง

 ลงทุนชะงัก....กระทบวิกฤตพลังงาน-ค่าไฟพุ่ง

 

 การก่อสร้างโรงไฟฟ้าของไทยตามแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าระหว่างปี 2553-2573 หรือ ในระยะ 20 ปีหน้า ที่กำลังการผลิตรวมกันที่กว่า 36,334 เมกะวัตต์ เพิ่มขึ้นจากปัจจุบันที่ 29,212 เมกะวัตต์ นับเป็นเรื่องที่ท้าทายความสามารถของรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างมาก โดยหากไม่สามารถก่อสร้างได้ตามแผนอาจทำให้กำลังการผลิตไฟฟ้าไม่เพียงพอต่อความต้องการจนทำให้เกิดปัญหาไฟดับ  หรือ Blackout รวมทั้ง อาจจะทำให้ราคาค่าไฟฟ้าของไทยต้องสูงขึ้นมากกว่าที่หลายฝ่ายประเมินไว้ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันของประเทศในอนาคตได้

 

 โดยที่ผ่านมาการก่อสร้างโรงไฟฟ้าของไทยก็มีส่วนหนึ่งได้รับการต่อต้านจาก ผู้ที่ไม่เห็นด้วย ประชาชนในพื้น และเอ็นจีโอมากมาพอแล้ว โดยเฉพาะโรงไฟฟ้าถ่านหินบ่อนอกหินกูดในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  จนต้องมีการย้ายไปยังพื้นที่อื่นแทน และหลังจากมีคำสั่งศาลปกครองมีคำสั่งระงับการลงทุนในพื้นที่มาบตาพุด ทำให้การลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้าก็ได้ถูกจับตามองมากขึ้น เพราะเกรงกันว่าจะส่งผลกระทบรุนแรงต่อชุมนุมในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าได้ 

 

 สำหรับแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าระยะเวลา 20 ปีข้างหน้า กำหนดไว้ว่าจะต้องสร้างโรงไฟฟ้าในช่วงปี 2553 - 2563 จำนวน 21,564 เมกะวัตต์ เป็นโครงการของ กฟผ. 4,582 เมกะวัตต์ และรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ 4,400 เมกะวัตต์  รับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก รวม 3,539 เมกะวัตต์ จากเอกชนรายเล็กมาก 2,335 เมกะวัตต์ รวมทั้งรับซื้อไฟฟ้าจากประเทศเพื่อนบ้าน รวม 5,668 เมกะวัตต์

 

 ส่วนกำลังผลิตไฟฟ้าในช่วงปี 2564 - 2573 จะต้องสร้างโรงไฟฟ้าจำนวน 32,441 เมกะวัตต์  ประกอบด้วยโรงไฟฟ้าใหม่ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง รวม 10,400 เมกะวัตต์ โครงการโรงไฟฟ้าใหม่ที่ใช้ถ่านหินสะอาดเป็นเชื้อเพลิง รวม 6,400 เมกะวัตต์ และโครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ใหม่ รวม 4,000 เมกะวัตต์

 

และรับซื้อไฟฟ้าจากประเทศเพื่อนบ้าน รวม 6,000 เมกะวัตต์ เป็นต้น ทำให้กำลังการผลิตไฟฟ้าทั้งสิ้น ณ ปี 2573 จะอยู่ที่ 65,547 เมกะวัตต์ หรือ เพิ่มขึ้นปีละประมาณ 4.19%    

  

 ทั้งนี้หากในระยะเวลา  1-2 ปีข้างหน้าประเทศไทยไม่สามารถก็สร้าง โรงไฟฟ้าได้ตามแผนที่กำหนดไว้ เนื่องจากหากรัฐบาลประกาศประเภทกิจการที่ส่งผลกระทบรุนแรง มีโรงไฟฟ้าเข้าไปอยู่ด้วย แม้กฟผ.จะคัดค้านก็ตาม และการก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ได้รับการต่อต้านจนไม่สามารถดำเนินการได้

 

กระทรวงพลังงานได้เตรียมแผนสำรองไว้ในกรณีฉุกเฉิน เช่น การยึดอายุโรงไฟฟ้าเก่าที่มีต้นทุนการผลิตที่สูง ทั้งจากก๊าซธรรมชาติ น้ำมันเตา การรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก และเล็กมาก การสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินสะอาด การรับซื้อไฟฟ้าจากประเทศเพิ่มบ้านมากขึ้น

 

แต่ทั้งหมดนี้ก็ไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ตรุงจุดเนื่องจากสามารถเพิ่มปริมาณสำรองไฟฟ้าได้ไม่มากนัก โดยเฉพาะปี 2557-2558 ที่กระทรวงพลังงานคาดว่าหากไม่มีโรงไฟฟ้าใหม่เดินเครื่องเข้าระบบใหม่ในระยะเวลาดังกล่าวประมาณ 2,400 เมกะวัตต์ ก็จะทำให้ปริมาณสำรองไฟฟ้าเหลือเพียง 9% ต่ำกว่าระดับปลอดภัยที่ระดับ 15% ดังนั้นช่วงเวลาดังกล่าวจะมีความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุการณ์ Blackout ทั่วประเทศไทยเกิดขึ้นก็เป็นได้.........

 

 

///////////////

 

โครงการโรงไฟฟ้าในช่วงปี 2553-2563  

 

โรงไฟฟ้าที่ก่อสร้างโดย กฟผ. 4,821 เมกะวัตต์

รับซื้อไฟฟ้ าจากผู้ผลิตไฟฟ้ าเอกชนรายใหญ่ (IPP) 4,400 เมกะวัตต์

รับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้ าเอกชนรายเล็ก (SPP) 3,539 เมกะวัตต์

รับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้ าเอกชนรายเล็กมาก (VSPP) 2,335 เมกะวัตต์

รับซื้อไฟฟ้าจากประเทศเพื่อนบ้าน 5,669 เมกะวัตต์

 

โครงการโรงไฟฟ้าใหม่ในช่วงปี 2564-2573  

 

โรงไฟฟ้าใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง 10,400 เมกะวัตต์

โรงไฟฟ้าใหม่ที่ใช้ถ่านหินสะอาดเป็นเชื้อเพลิง  6,400 เมกะวัตต์

โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 4,000 เมกะวัตต์

พลังงานหมุนเวียนของ กฟผ.  96 เมกะวัตต์

รับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนขนาดเล็ก  3,800 เมกะวัตต์

รับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนขนาดเล็กมาก 1,745 เมกะวัตต์

รับซื้อไฟฟ้าจากประเทศเพื่อนบ้าน  6,000 เมกะวัตต์

 

กำลังผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้นช่วงปี 2553 - 2563

**โครงการขนาดใหญ่ของกฟผ.

-โรงไฟฟ้าวังน้อย

-โรงไฟฟ้าจะนะ ชุดที่ 2

- โรงไฟฟ้าใช้ถ่านหินสะอาดเป็นเชื้อเพลิง

- โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 1,000 เมกะวัตต์

**การรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP)

- บริษัท เก็คโค-วัน จำกัด

- บริษัท สยามเอนเนอร์ยี่ จำกัด

- บริษัท เนชันแนลเพาเวอร์ซัพพลาย จำกัด

- บริษัท เพาเวอร์เจนเนอเรชั่นซัพพลาย จำกัด

**รับซื้อไฟฟ้าจากประเทศเพื่อนบ้าน

- โครงการน้ำเทิน 2

- โครงการน้ำงึม 2

- โครงการเทินหินบุน ส่วนขยาย

- โครงการหงสา

- โครงการน้ำงึม 3