« October 2020»
SMTWTFS
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

เมนู

 

ส.อ.ท. จับมือ ซีพี ออลล์ ร่วมสานเจตนารมณ์ด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ส.อ.ท.  จับมือ  ซีพี ออลล์ ร่วมสานเจตนารมณ์ด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

นายสุวิทย์ คุณกิตติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวภายหลังเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจำหน่ายสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ระหว่าง กรมควบคุมมลพิษ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)  ว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยมากขึ้น และมีส่วนในการสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีความตระหนักในการเลือกซื้อเลือกใช้สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเกิดเป็นตลาดสีเขียวในประเทศไทยอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ยังมีการจัดทำมุมจำหน่ายสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในห้างสรรพสินค้า หรือร้านสะดวกซื้อ เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางให้ทุกภาคส่วนได้เข้าถึงสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วย

 

 

ด้านนายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ในปัจจุบัน ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ ได้มีการพัฒนากระบวนการผลิต โดยการนำเทคโนโลยีต่างๆ ที่ทันสมัยมาปรับใช้ เพื่อช่วยลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และพลังงานอย่างคุ้มค่า ซึ่งที่ผ่านมาสภาอุตสาหกรรมฯ ได้รณรงค์และส่งเสริมให้สมาชิกรวมถึงผู้ประกอบการมีการพัฒนาอุตสาหกรรมสู่ความยั่งยืนมาโดยตลอด โดยเฉพาะการส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การลดมลพิษที่แหล่งกำเนิด การนำหลักการ 3Rs มาใช้ในโรงงาน รวมถึงการส่งเสริมการใช้วัตถุดิบที่ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

 

สภาอุตสาหกรรมฯ ได้มีการส่งเสริมให้สมาชิกและผู้ประกอบการดำเนินการโดยการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม และผลิตสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด แต่การที่จะสนับสนุนให้เกิดการผลิตและบริโภคสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืนนั้น จำเป็นต้องมีการส่งเสริมเรื่องตลาดของการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง เนื่องจากที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าหากมีผู้ผลิต แต่ไม่มีผู้บริโภค ก็จะทำให้ห่วงโซ่อุปสงค์ อุปทานไม่สมดุลกัน ผู้ผลิตก็ไม่สามารถดำเนินธุรกิจได้ ส่งผลให้การส่งเสริมการผลิตและการบริโภคผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร นายพยุงศักดิ์ กล่าว

 

ประธานสภาอุตสาหกรรมฯ ยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมการจำหน่ายสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ถือว่าเป็นการดำเนินการเชิงรุก เพื่อที่จะนำร่องให้เกิดการบริโภคสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม โดยคาดว่าจะสามารถส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงผู้บริโภคซึ่งเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่ง เกิดการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้มากขึ้น รวมถึงเป็นการผลักดันให้เกิดตลาดที่สามารถรองรับการผลิตสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนต่อไปอีกด้วย

 

นายปิยะวัฒน์  ฐิตะสัทธาวรกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า กิจกรรมในครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นโอกาสอันดีที่จะได้มีการดำเนินงานอย่างจริงจังในด้านการรณรงค์ให้ผู้บริโภคหันมาใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะเป็นการเพิ่มช่องทางให้กับผู้บริโภคในการเข้าถึงการซื้อสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้มากขึ้น  และยังเป็นการกระจายสินค้าให้เข้าถึงกลุ่มผู้ใช้สินค้าได้โดยตรง โดยในเบื้องต้นร้านเซเว่น-อีเลฟเว่น ซึ่งเป็นร้านในเครือของ บมจ. ซีพี ออลล์ จะมีการนำผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจำนวน 11 ผลิตภัณฑ์ มาติดตราสัญลักษณ์ที่ชั้นจำหน่ายสินค้า โดยในจำนวนนี้มีผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยบริษัทในเครือ ซีพี เองด้วย

 

บมจ. ซีพี ออลล์ มองเห็นถึงประโยชน์และความสำคัญในการร่วมดำเนินงานในครั้งนี้ ซึ่งถือเป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมให้เกิดการบริโภคสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น เนื่องจากที่ผ่านมาได้มีการผลิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แต่ผู้บริโภคอาจไม่รู้ว่าจะสามารถหาซื้อสินค้าได้ที่ไหน บมจ. ซีพี ออลล์ จึงมีแนวคิดว่า ร้านเซเว่น-อีเลฟเว่น น่าจะช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ เนื่องจาก ร้านเซเว่น-อีเลฟเว่น เป็นร้านจำหน่ายสินค้าที่ประชาชนทั่วไปรู้จัก และมีประชาชนเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก จึงเป็นสถานที่ที่เหมาะสมในการช่วยประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และยังเป็นช่องทางให้กับผู้บริโภคในการเข้าถึงการซื้อสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี นายปิยะวัฒน์ กล่าว