« October 2020»
SMTWTFS
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

เมนู

 

ข่าว “"ร่วมลดโลกร้อน กับ ปตท. ตรวจสภาพรถยนต์ฟรี ตลอดปีนี้"

ข่าว “"ร่วมลดโลกร้อน กับ ปตท. ตรวจสภาพรถยนต์ฟรี ตลอดปีนี้"

ร่วมลดโลกร้อน กับ ปตท. ตรวจสภาพรถยนต์ฟรี ตลอดปีนี้    ตั้งเป้ารถยนต์เข้ารับบริการ 83,000 คัน เท่ากับช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึงประมาณ 13 ล้านตันต่อปี  โดยจะตรวจเช็คเครื่องยนต์ฟรี      27 รายการ ที่ปั๊ม ปตท. 50 แห่งทั่วประเทศ ในช่วงสงกรานต์ 6-15 เม.ย. ศกนี้ และขยายเวลาให้บริการต่อเนื่องอีกจนถึงสิ้นปี 2553 ที่ ProCheck 100 แห่งทั่วประเทศที่เข้าร่วมโครงการ ตรวจสอบรายละเอียดได้ใน www.pttplc.com
           
บ่ายวันนี้ (5 เม.ย. 53) ณ สถานีบริการน้ำมัน ปตท. สาขาเพื่อสวัสดิการ ร1 รอ. ถนนวิภาวดีรังสิต นายแพทย์วรรณรัตน์ ชาญนุกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานเปิดตัวโครงการตรวจเช็คเครื่องยนต์เพื่อประหยัดพลังงาน “PTT ENGINE TUNE UP 2010“ พร้อมด้วย นายปรัชญา ภิญญาวัธน์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลายและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจน้ำมัน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โดยกิจกรรมนี้เป็นหนึ่งในโครงการ      “63 ล้านไทย ร่วมใจลดโลกร้อน ถวายพ่อ” ของกระทรวงพลังงาน เพื่อช่วยรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการประหยัดพลังงานและช่วยลดผลกระทบจากภาวะโลกร้อน 
       
 นายแพทย์ วรรณรัตน์ ชาญนุกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า กระทรวงพลังงานได้จัดทำแผนการประหยัดพลังงาน โดยมีเป้าหมายที่จะลด      การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นสาเหตุของก๊าซเรือนกระจกลงให้ได้อย่างน้อยปีละ 30 ล้านตันภายในปี 15 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2565) โดยให้หน่วยงานต่างๆ ในสังกัด   จัดกิจกรรมเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วยวิธีการต่างๆ ภายใต้โครงการ “63 ล้านไทย ร่วมใจลดโลกร้อน ถวายพ่อ” เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้คนไทยทั้งประเทศ           

ใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด  ตามรอยพระจริยาวัตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สำหรับโครงการ “PTT ENGINE TUNE UP 2010” นี้ นับเป็นหนึ่งในมาตรการประหยัดพลังงาน ที่กระทรวงพลังงาน ได้รับความร่วมมือจาก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ซึ่งนอกจากจะช่วยให้สามารถประหยัดน้ำมันได้มากขึ้นแล้ว ยังเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากท่อไอเสีย นอกจากนั้น ยังช่วยเพิ่มพูนประสบการณ์ให้แก่นักศึกษานอกเหนือจากการศึกษาในตำราเรียน และใช้เวลาว่างให้มีประโยชน์อีกด้วย

นายปรัชญา ภิญญาวัธน์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลายและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจน้ำมัน ปตท. กล่าวถึงความเป็นมาของโครงการว่า ปตท. ได้จัดโครงการ “PTT Engine Tune Up” ตั้งแต่ปี พ.ศ.2547 ด้วยเจตนารมณ์ที่จะช่วยส่งเสริมให้เกิดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพและช่วยลดมลภาวะทางอากาศ  ต่อจากนั้นในปี 2551 สถานการณ์ราคาพลังงานเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง กระทรวงพลังงานได้ประกาศให้ PTT Engine Tune Up เป็น 1 ใน 15 มาตรการประหยัดพลังงานเพื่อประชาชน และในปีนี้ซึ่งเป็นปีที่ 7 ของการจัดโครงการ  PTT Engine Tune Up ยังเข้าเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมโครงการ          
“63 ล้านไทย ร่วมใจลดโลกร้อน ถวายพ่อ” ของกระทรวงพลังงานในส่วนของการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานอีกด้วย โดยนอกจากโครงการ PTT Engine Tune Up แล้ว ปตท. ยังได้มีส่วนร่วมในโครงการลดโลกร้อนกับกระทรวงพลังงานด้านอื่นๆ อีก  อาทิ ด้านการเสริมสร้างความรู้ทางพลังงานแก่ประชาชน ในโครงการรักษ์ป่าสร้างคน 84 ตำบล วิถีพอเพียง  โครงการด้านนวัตกรรมเพื่อการประหยัดพลังงาน เป็นต้น ทั้งนี้ จากผลการดำเนินงานแต่ละครั้งที่ผ่านมา มีรถยนต์เข้ารับการตรวจสภาพเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประมาณ 4-5 หมื่นคันต่อปี โดยล่าสุดเมื่อปี 2552 ที่ผ่านมา มีรถยนต์เข้ารับการตรวจสภาพเป็นจำนวนทั้งสิ้น 63,124 คัน คำนวณเป็นการลด        การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ประมาณ 9.5 ล้านตันต่อปี

กิจกรรม PTT Engine Tune Up ในครั้งนี้ กระทรวงพลังงานและ ปตท.ได้รับความร่วมมือจาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) โดยจะให้บริการตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ฟรี รวม 27 รายการ และให้คำแนะนำอื่นๆ ในการซ่อมบำรุงรถยนต์ ที่สถานีบริการ ปตท.จำนวน 50 แห่งทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 6 – 15 เมษายน 2553  หลังจากนั้นจะขยายเวลาการให้บริการตรวจเช็คเครื่องยนต์ฟรี 15 รายการ ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ที่ศูนย์บริการ ProCheck จำนวน100 แห่งทั่วประเทศ  รวมทั้งจัดให้มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น ปตท. ในราคาพิเศษ ตลอดระยะเวลาโครงการด้วย  ผู้สนใจสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 1365 และ www.pttplc.com