« January 2021»
SMTWTFS
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

เมนู

 

รัฐเข้มลุยสำรองน้ำมัน

กระทรวงพลังงานยังคงเดินหน้านโยบายการสำรองน้ำมันทางยุทธศาสตร์ โดยได้กำหนดแผนการดำเนินงานออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ ขั้นแรก จะให้ผู้ค้าน้ำมันในประเทศเพิ่มการสำรองน้ำมันจาก 5% เป็น 6% หรือจาก 36 วัน เป็น 43 วัน โดยมีวิธีดำเนินการ 3 แนวทาง คือ 1.ให้ผู้ค้าน้ำมันสามารถให้ผู้ประกอบการรายอื่นสามารถสำรองน้ำมันดิบแทนได้ ด้วยการฝากเช่าจากเดิมที่จะต้องจัดเก็บเองทั้งหมด

2.ให้โรงกลั่นน้ำมันสามารถจัดเก็บสำรองจากน้ำมันดิบเป็นน้ำมันสำเร็จรูปได้ จากเดิมให้เก็บเป็นน้ำมันดิบทั้งหมด และ 3.กรมธุรกิจพลังงานจะออกประกาศ เรื่องคลังน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2556 ใหม่ โดยจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 23 กันยายนนี้  ซึ่งเป็นเรื่องของความปลอดภัยและยืดหยุ่นให้คลังน้ำมันสามารถเก็บน้ำมันได้เพิ่มขึ้น

แต่จากการหารือกับผู้ประกอบการในเบื้องต้น กรมธุรกิจพลังงาน ระบุว่า บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย และบริษัท เอสโซ่ประเทศไทย มีถังไม่เพียงพอสำหรับการสำรองเพิ่ม ในขณะที่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) และ บริษัท สีชังเทอร์มินอล จำกัด มีถังเหลือสำหรับการให้รายอื่นเช่าได้ถึงรายละ1 ล้านบาร์เรล ส่วนรายอื่นๆ คือ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) และบริษัท เอสพีอาร์ซี ไม่มีปัญหาในการเก็บสำรองเพิ่ม

ส่วนการดำเนินการในขั้นที่สอง กระทรวงพลังงานจะจัดตั้งองค์กรบริหารการสำรองน้ำมันขึ้นมารับโอนการสำรองน้ำมันส่วนเพิ่มจากภาคเอกชนมาบริหารแทน โดยจะเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร สามารถก่อหนี้และระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ และที่สำคัญรัฐสามารถควบคุมได้ แต่อย่างไรก็ตามแผนการเพิ่มการสำรองน้ำมันดังกล่าวจะต้องเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ หรือ กพช. เพื่ออนุมัติ

ทั้งนี้ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย ได้เสนอกระทรวงพลังงานเพื่อขอสำรองน้ำมันเพิ่มในคลังน้ำมันที่ช่องนนทรี ซึ่งตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ จากปัจจุบันเก็บน้ำมันได้เพียง 40% ของกำลังการจัดเก็บทั้งหมด ประมาณ 200 ล้านลิตร เนื่องจากคลังนี้ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพฯ จึงได้รับการร้องขอจากภาครัฐให้เก็บน้ำมันในคลังนี้ลดลง ด้วยเหตุผลเรื่องความปลอดภัย และผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม แต่กระทรวงพลังงานเห็นว่าไม่ควรยกเว้นในเรื่องนี้ เพราะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยต่อชุมชน และผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมด้วย

ซึ่งทางเชลล์นั้นต้องใช้วิธีอื่น เช่น เช่าคลังน้ำมันจากรายอื่น เช่น บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด หรือแทปไลน์ และบริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด แทน

จะเห็นได้ว่าการสำรองน้ำมันทางยุทธศาสตร์ถือเป็นนโยบายที่รัฐบาลต้องการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศ แต่จะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนก็ต้องคำนึงถึงความพร้อมและความเหมาะสมด้วย