« November 2020»
SMTWTFS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     

เมนู

 

'พงษ์ศักดิ์'สั่งกฟผ.ปรับแผนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ

'พงษ์ศักดิ์'สั่งกฟผ.ปรับแผนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ

ในอดีตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง  ถูกมองว่าเป็นโรงไฟฟ้าลิกไนต์ที่ก่อผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมให้กับชาวแม่เมาะ  ดังนั้น ตลอดหลายปีที่ผ่านมา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ. จึงได้พยายามลดการก่อผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมลง  โดยมีการลงทุนในด้านต่างๆ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจ และจริงใจ เพื่อทำให้โรงไฟฟ้าสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน

ซึ่งความพยายามตลอดหลายปีในการปรับปรุงโรงไฟฟ้าแม่เมาะ  ทำให้โรงไฟฟ้าแม่เมาะในปัจจุบัน  มีการก่อมลพิษน้อยมาก ตัวเลขทุกตัวที่เป็นตัวชี้วัดมลพิษไม่เกินกว่าค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ 

โรงไฟฟ้าแม่เมาะเป็นโรงไฟฟ้าหลักทางภาคเหนือที่จ่ายกระแสไฟฟ้าให้ประชาชนภาคเหนือตั้งแต่ จังหวัดนครสวรรค์ ขึ้นมาถึง 17 จังหวัด  และยังมีต้นทุนค่าไฟฟ้าที่ถูกกว่าเชื้อเพลิงประเภทอื่น โดยมีต้นทุนการผลิตอยู่ที่ประมาณ 1 บาทต่อหน่วย ขณะที่การผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติจะอยู่ที่กว่า 3 บาทต่อหน่วย ถ่านหินนำเข้ากว่า 2 บาทต่อหน่วย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานจึงได้มอบหมายให้ กฟผ. ศึกษาการเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าแม่เมาะเพิ่มขึ้น  แต่ต้องขึ้นอยู่กับปริมาณสำรองถ่านหินที่เหลืออยู่ ซึ่งจะทำให้ปริมาณการสำรองถ่านหินจากเหมืองแม่เมาะลดลงมาอยู่ที่ 15 – 20 ปี จากเดิมที่จะมีถึง 30 ปี  และเห็นว่ายังมีเวลาเพียงพอในการศึกษาเพื่อนำเข้าถ่านหินจากประเทศเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้ ๆ  เช่น พม่า

นอกจากนี้ยังต้องการให้ปรับภูมิทัศน์ให้แม่เมาะเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ให้กับเยาวชนไทยเพื่อปูพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของโรงไฟฟ้าจากถ่านหิน

ขณะที่คุณพงษ์ดิษฐ พจนา รองผู้ว่าการฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจการเพื่อสังคม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กล่าวว่า เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานมีนโยบายสนับสนุนให้โรงไฟฟ้าแม่เมาะเพิ่มกำลังการผลิต  กฟผ.ก็จะศึกษาถึงความคุ้มค่าการลงทุน รวมทั้งแหล่งถ่านหินเพื่อรองรับกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นว่าจะมีจากแหล่งใดบ้าง รวมทั้งแนวทางขนส่ง และราคาว่าจะมีความเหมาะสมหรือไม่ โดยแหล่งถ่านหินที่มี ความเป็นไปได้มาจากพม่า ซึ่งมีภาคเอกชน ของไทยเข้าไปลงทุน

ปัจจุบันโรงไฟฟ้าแม่เมาะมีกำลังผลิตรวมทั้งสิ้น 2,400 เมกะวัตต์ คิดเป็น 8% ของการผลิตของประเทศ  โดยมีแผนที่จะก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเก่า หน่วยที่ 4- 7

ซึ่งหากจะเพิ่มกำลังการผลิตอีก  ก็อาจจะพิจารณานำโรงไฟฟ้าถ่านหินใหม่ที่อยู่ในแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าในระยะยาว หรือพีดีพี  จำนวน 1 โรงมาสร้างที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะ

ด้วยการบริหารจัดการที่ดีของกฟผ. ประกอบกับได้รับแรงสนับสนุนจากกระทรวงพลังงาน ก็จะทำให้โรงไฟฟ้าแม่เมาะจะเป็นโรงไฟฟ้าที่สำคัญในอนาคต ที่จะช่วยสร้างความมั่นคงด้านไฟฟ้าให้กับประเทศ และที่สำคัญยังช่วยลดต้นทุนค่าไฟฟ้าให้ต่ำลงได้