« November 2020»
SMTWTFS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     

เมนู

 

“ การประชุมรัฐมนตรีด้านพลังงาน BIMSTEC ครั้งที่ 2 ”


 “ การประชุมรัฐมนตรีด้านพลังงาน BIMSTEC ครั้งที่ 2 ” 


BIMSTEC (Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation)  เป็นความร่วมมือด้านพลังงานในกลุ่มประเทศสมาชิกอ่าวเบงกอล ซึ่งประกอบด้วย 7 ประเทศ ได้แก่ บังคลาเทศ ภูฏาน อินเดีย พม่า เนปาล ศรีลังกา และไทย ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาค

โดยส่งเสริมความร่วมมือที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเท่าเทียมกัน และส่งเสริมผลประโยชน์ร่วมกันทางด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และให้ความช่วยเหลือระหว่างประเทศสมาชิกในรูปของการฝึกอบรม การค้นคว้า วิจัย และกระชับความร่วมมือเพื่อใช้ประโยชน์จากภาคกสิกรรม อุตสาหกรรม การค้า การลงทุน การสื่อสาร และการคมนาคม เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของประชากรในภูมิภาคเอเชียใต้

โดยมีกลไกการดำเนินการภายใต้กรอบ BIMSTEC ในสาขาพลังงาน ได้รับการยกระดับให้มีการประชุมระดับรัฐมนตรี มีการประชุมครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2548 ณ กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย เพื่อผลักดันการดำเนินงานในสาขาพลังงานของประเทศสมาชิกทั้ง 7 ประเทศ  และประเทศไทย โดยกระทรวงพลังงาน  ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัด การประชุมรัฐมนตรีด้านพลังงาน BIMSTEC ครั้งที่ 2  ในวันที่ 4 - 5 มีนาคม 2553  

ซึ่งประกอบด้วย การประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านพลังงาน BIMSTEC ในวันที่ 4  มีนาคม 2553  และการประชุมระดับรัฐมนตรีด้านพลังงาน BIMSTEC  ในวันที่ 5 มีนาคม 2553  ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ


จึงขอเรียนเชิญร่วมทำข่าว การประชุมรัฐมนตรีด้านพลังงาน BIMSTEC ครั้งที่ 2 ในวันที่  4-5 มีนาคม 2553  ณ  โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ   โดยท่านสามารถแจ้งรายชื่อผู้สื่อข่าวเพื่อทำบัตรประจำตัวผู้สื่อข่าวสำหรับการประชุมฯล่วงหน้า  ได้ที่โทรสาร 0-2300-1257  หรือ E-Mail : irimoffice@yahoo.com   หรือสามารถติดต่อทำบัตรฯได้ที่ Press Center ( ห้อง Library โรงแรมดุสิตธานี ) ในวันที่ 4-5 มีนาคม 2553 เวลา  08.00 น.-17.00 น.