« August 2019»
SMTWTFS
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

เมนู

 

ขอเชิญร่วมงานสัมมนา “Open Day: Thailand for World Expo 2020”

เรื่อง    ขอเชิญร่วมงานสัมมนา “Open Day: Thailand for World Expo 2020”
 

 
         เนื่องด้วย สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. จัดให้มีงานสัมมนา “Open Day : Thailand for World Expo 2020” ขึ้น ในวันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2553 ระหว่างเวลา 9.30-16.00 น. (งานแบ่งเป็น 2 ช่วง) ณ ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีหารือ ระดมความคิดเห็น และเปิดโอกาสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนได้รับทราบข้อมูล แนวทางและความเป็นไปได้ของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดงาน World Expo 2020 ด้วยเล็งเห็นถึงประโยชน์ต่อประเทศโดยรวม ทางด้านการพัฒนาทางเศรษฐกิจ การลงทุน สังคมและการศึกษา รวมทั้งตอกย้ำศักยภาพของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางการค้า ธุรกิจและการจัดงานระดับนานาชาติแห่งภูมิภาค
 
           โดยการจัดงานสัมมนาแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ ภาคเช้า ได้รับเกียรติจากพลตรีสนั่น ขจรประศาสน์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการเปิดสัมมนา พร้อมกล่างาฐกถาพิเศษ“วิสัยทัศน์ประเทศไทยกับ World Expo 2020” พร้อมด้วย นายอรรคพล สรสุขาติ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุม และนิทรรศการ (องค์การมหาชน),     ผู้เชี่ยวชาญการจัดงาน Shanghai World Expo 2010 จากสาธารณรัฐประชาชนจีน, คุณอภิรักษ์ โกษะโยธิน ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี บรรยายในหัวข้อ “งาน World Expo สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์” และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนกว่า 400 ราย สำหรับใน ภาคบ่าย เป็นการระดมความคิดเห็นเพื่อหาข้อสรุป และแนวทางความเป็นไปได้ ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 3 กลุ่มอุตสาหกรรม คือ กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจด้านไมซ์  กลุ่มธุรกิจ และ องค์กรภาครัฐ โดยมี นางพรศิริ มโนหาญ ที่ปรึกษา สสปน. นายดุสิต นนทะนาคร ประธานสภาหอการค้าไทย นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ .เป็นต้น
 
            ในการนี้ ทาง สสปน. จึงขอเรียนเชิญสื่อมวลชน เข้าร่วมสัมมนา “Open Day : Thailand For World Expo 2020” ในวันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2553 ตั้งแต่เวลา 09.30-12.00 น. และ เวลา 15.00 น. แถลงข่าวผลการหารือและระดมความคิดเห็น จากหน่วยงานทั้งรัฐและเอกชน ณ ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์